Tunnistaako kukaan rakennusta / ja sen edessä olevia henkilöitä?