Mäkelä, entinen puhelinkeskus eli Sentaali Käpykankaaseen johtavan tien alkupäässä oikealla puolen.