Antti Luutonen on lopettanut kaupan pidon Voittolassa v. 1907,