Huilahden luonnonsuojelualuetta,
tässä Lehtikuusikuvassa on mittakaavana Aimo Kuivamäki.