Kuikkasaaren ja Kukkosaaren välissä olevaa karia on sanottu kukkokariksi.