Pieni historiallinen muisto Pilkanniemestä

 

                      Visuselän rannoilla on moniaita rautayhdisteisiä paikannimiä. Pohjoisemmasta päästä alkaakseni on siellä Rautavuolle, sen alapuolella Rautavesi, jota samaa nykyinen Pilkanselkä-nimitys tarkoittanee. Lisäksi siellä on Rautakarit, Rautahiedat ja Rautalahdet, sekä viimeiseksi mainitakseni Rautaniemen.

 

                      Viimemainitun nimistä Visuselkään pistävää nientä ei taitane monikaan nykyinen visuveteläinen tai kukonkyläläinen enää muistaa. Rautaniemi on nykyisen Pilkanniemen aikaisempi ja alkuperäinen nimi. Rautaniemi nimitys kuulostaa ehkä komeammalta kuin Pilkanniemi ja johtunee tämä kuten muutkin edelläluetellut paikannimet näitten vesien, rantakiviköitten tai rantalietteitten runsaasta ruoste- ja rautapitoisuudesta. Lieneeköhän näistä vesistä koskaan koottu järvimalmia, jota väliin syksyisin näkee aivan kasapäissä vedestä paljastuneilla luodoilla.

 

                      Mutta Pilkanniemi-nimi johdattaa erääseen vanhaan ja unehtuneena olleeseen asutusmuistoon. Tällä niemellä Kantalahden takana Huikkasen mäellä on sijainnut 1700-luvulla ja 1800-luvun alkuvuosina  Kukonpohjan talon ruotusotilaan Kimala tai Kiimala-niminen sotilastorppa vesijättömailla sijaitsevine pikkuviljelyksineen. Ja tästä sotilaan asuntopaikasta on tietysti jotenkin johtunut tuo Pilkanniemi-nimitys. Arvatenkin hän täällä on harjoitellut pilkkaanammuntaa.

 

                      Ne jättiläisten raunioina pidetyt kiviröykkiöt, joita on tällä niemellä mainitulla mäellä ja joita olin viime syksynä tosi tarkkaan etsimässä muinaistutkija maisteri Äyräpään kanssa, lienevätkin näin ollen edellämainitun sotilastorpan raunioilla olevien kiukaitten jätteitä ja siis vailla suurempaa muinaistieteellistä arvoa.

 

                                                                                     A.L

                                                                      Visuveden Kaiut 17.3 1931