1904 - Visuvesi kuvattuna Kannanharjusta käsin ja Oluttehdas näkyy kuvan vasemmassa laidassa.