1910 - 8 - 9. Kaivoskannan kanava, Visuvesi.(syke_II_9_8_1910).