1910 - 8 - 9. Kaivoskannan kanava, Visuvesi. (syke090810).