1910 - Visuvesi,
(Helsingin kalanpyydysliike) Postikortti päivätty Parkanossa 1/2.1910.,