1918 - Visuveden kylän raittia, Akkalan kauppa oikealla ja nahkuri Lähteen asunto sen takana, Ylistalo on kuvassa kauempana.