1974 - Visuvesi Pusun-vuolle ja uusi silta (Kuva: Erkki Järvinen)