Asiakkaita Akkalan kaupassa, joskaan ei ole tidossa ajankohtaa.,