Visuveden kanavan yläpuolinen näkymä (kuva; Ahto Luutonen)