Visuveden Sähkövalo Osakeyhtiö

 

Visuvedellä sekä Kukonpohjassa saatiin sähköä jo syksyllä 1918 tehtailija Elis Lahtisen ja maanviljelijä Heikki Jartin omistamalta Visuveden Höyrysahalta jonka silloinen generaattori oli vaatimaton ja sähkölinjatkin olivat enimmäkseen vedetty vallityömailta jääneistä rautalangoista. Jakelun hoiti aluksi erityinen Sähkövalo Osakeyhtiö jonka yhtiöjärjestyksen oli Valtioneuvosto vahvistanut tammikuun 14 p:nä 1920.

Yhtiö, jonka nimenä oli Visuveden Sähkövalo Osakeyhtiö, tarkoituksena mainitaan olleen harjoittaa sähkövalo ja voiman siirtoliikettä Ruoveden pitäjän Visuveden ja Kukonpohjan kylissä. Yhtiön kotipaikka oli Ruovesi, Visuvesi.

Yhtiön osakepääoma oli kolmekymmentätuhatta (30.000) Suomen markkaa, jaettuna 300 osakkeeseen, kukin 100 Suomen markan suuruisena ja yhtiökokouksen päätöksellä oli mahdollisuus täysin maksettu osakepääoma lisätä sataantuhanteen (100.000) markkaan, antamalla vastaava määrä uusia 100 markan nimellisarvoisia osakkeita.

Toukokuun 8 p:nä 1919 Visuvedellä laaditun yhtiöjärjestyksen mukaan ottivat seuraavat määrät osakkeita;

- Antti Ylistalo . . . . . . . . . . .        50 osaketta

- O. E. Kauttu . . . . . . . . . . .        30       ”

- Visuveden Oluttehdas Oy .        40       ”

- Kaarlo Kauttu . . . . . . . . . .        10       ”

- A. Sopanen . . . . . . . . . . . .        20       ”

- Elis Lahtinen . . . . . . . . . . .       20       ”

- Hugo Alastalo . . . . . . . . . . .      30       ”

- Juho Rantapusu . . . . . . . . . . . 15       ”

- K. Kangaspusu . . . . . . . . . .      15       ”

- Unto Kauttu . . . . . . . . . . . .      10       ”

- H. A. Jartti . . . . . . . . . . . . .         5       ”

- Juho Lahtinen . . . . . . . . . .      10       ”

- Emanuel Lähde . . . . . . . . . . . .   2       ”

- Reinhold Mäkinen . . . . . . . . . .   2       ”

- Antti Yläjarkko . . . . . . . . . .      10       ”

- Lyydia Järvinen . . . . . . . . . .       1       ”

- Antti Jusenius . . . . . . . . . . .       2       ”

                 eli yhteensä              272 osaketta

 

Jäljellä olevat 28 osaketta päätettiin tarjota sitten, kun asianomainen vahvistus on hankittu yhtiöjärjestykselle, muiden halukkaiden henkilöiden kirjoitettavaksi.

 

Visuveden Työväenyhdistyksen tilikirja kertoo, että 2 päivä tammikuuta 1919 on kirjattu ”Sähkö johto langoja Tampereelta” mk 233,75 ja 27 päivä tammikuuta samana vuonna ”Sähkö tarpeita sahalta” mk 108,95 sekä pöytäkirjasta nähdään, että kokouksessa tammikuun 19 päivänä 1919 valittiin yhdistykselle sähkövaloa laittamaan Armas Murtomäki., edelleen tilikirja 13 päivä huhtikuuta 1919 kirjattu ”Hermanni Hellini Sähkö johlon” mk 8,- ja seuraava maininta löytyy pöytäkirjoista 6 päivänä kesäkuuta 1926 jolloin Pöyhölä tarjosi sähköjohtonsa yhdistykselle 100 markan hinnasta jotka yhdistys lupasi ostaa.

 

Tehtailija Lahtinen osti yhtiön vuonna 1926 ja käynnisti samalla uudelleen sähkön jakelun ja tämän lisäksi myös Aimon Höyrysaha toimitti sähköä 1930 –luvulla lähiseudun taloihin niin, että kilpailevien yhtiöiden linjat risteilivät pitkin Visuvettä, saattoipa samaan taloon tulla molempien yhtiöiden sähköä aina vuoteen 1938 saakka.

 

Sähkökokouksessa joka pidettiin Matikkalassa joulukuun 15 päivänä, päätettiin seuraavaa: Valonhinnaksi päätettiin jokaiselta valokuukaudelta maksaa 25 vadin lampulta seitsemäntoista (Smk. 17:--) markkaa kuukaudelta ainaisesti. Tämä päätös on yksimielinen ja sitoudumme sen täyttämään. Kokouksessa läsnä olleet:

 

E. A. Järvinen                              A. Lampinen                                A. Pöyhölä

 

E. Lahnanen                                H. Koskinen                                 Y. Lähde

 

A. Salminen                                 H. Saarinen                                 V. Aalto

 

N. Huhtinen                                M. Sulio                                       E. Koskinen

 

Volmari Leppänen

 

Tämä Aimon Höyrysahan sähkökokouksen teksti on vähintäänkin erikoinen koska siinä ei ole mainittu lainkaan vuosilukua milloin tuo paperi on laadittu ja lisäksi sitoudutaan ainaisiin maksuihin. –