Tiilitehtaat Visuvedellä

 

 

 

Tiilitehtaat

 

Visuveden ensimmäisen tiilitehtaan perustivat Matti Aimo ja Juho Rantapusu vuonna 1921. Tehdas sijaitsi Matikkalan rannassa Rantapusun maalla.

 

Tehtaan ensimmäisenä toimintavuotena saviranaa käytettiin hevosvoimalla. Vuonna

1922 ostettiin tehtaalle höyrykone Pajuskylästä Nikkilän sahalta, joka kevättalvella

tuotiin jäitä pitkin Purtunlahden perästä Matikkalaan.

 

Keväällä 1923 aloittivat Aimon veljekset Matti, Erland ja A.G. Aimo sahaustoiminnan, joka aluksi oli hyvin vaatimatonta, mutta pian toiminta vakiintui ja veljekset perustivat sahayhtiön nimeltä A.G. Aimo & kumppanit. Tiilien valmistus jäi vähitellen taka-alalle loppuen pian kokonaan.

 

 

Vuonna 1928 valmistui Säynävälukonlahden rantaan Rantapusulta vuokratulle maalle

Otto Pesosen perustama tiilitehdas. Maa oli vuokrattu 25 vuoden vuokrasopimuksella.

Tehtaan tarvitsema tiilisavi saatiin tehdasrakennuksen viereisen Säynävälukonlahden

pohjasta.

 

 

Visuveden tiilitehdas palanut.

Vahingot vähintään 10.000 mk

 

15.6. klo 19 aikaan syttyi Otto Pesosen omistama Visuveden

tiilitehdas tuleen. Paikalle saatiin nopeasti sammutusväkeä ja

myös Ruoveden palokunta hälytettiin, mutta lämmitetyn ja

kuivan tiilitehtaan seinät ja katto paloivat hyvin nopeasti ja

sammutusyritykset olivat turhia. Tuli uhkasi vakavasti vain

noin 50 metrin päässä pienen lammen takana olevaa metsää,

joka syttyikin, mutta saatiin tuli sammumaan. Palo lienee saa-

nut alkunsa uunista katolle lentäneestä kipinästä, sillä tehdasta

oli lämmitetty. Tehtaan omistaja ja työväki olivat olleet eilen

työstä poissa sairastumisen vuoksi. Vahinkojen suuruus – elleivät

tiilet ole vahingoittuneet, - on noin 10.000 mk. Tehdas oli

vakuuttamaton.

Ruovesi-lehti

25/1940

 

Tehdas jatkoi toimintaansa vielä vuoden 1943 alkupuolelle. Maanvuokrasopimus oli umpeu-

tumassa, eikä sitä saatu enää Rantapusun tilan omistajan Elis Lahtisen kanssa sopivilla ehdoilla uusituksi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIILIÄ MYYTÄVÄNÄ

Koska vuokra-ajan loppumisen tähden lopetamme

tiilenvalmistuksen niin ilmoitamme tiilentarvitsijoille,

että nyt on hyvä tilaisuus varata tiilet tulevia tarpeita

varten niin kauan kun niitä varastossa riittää.

VISUVEDEN TIILITEHDAS

Ruovesi-lehti

11/1943

 

 

 

HUUTOKAUPALLA

poismuuton takia myydään Visuveden

tiilitehtaalla (Pesosella) keskiviikkona kesäk.

16 pnä klo 16 4-putkinen patteriradio,

puutarhakeinu, senkkikaappi, mankeli ym.

huonekaluja ja taloustavaraa.

Ruovesi-lehti

23/1943

 

Otto Pesonen perheineen muutti Kaukolan kautta Teiskon Kämmenniemeen, jonne hän perusti tiilitehtaan vuonna 1948. Tiilimestari Aapeli Pesonen vaimoineen muutti puolestaan Pirkkalaan.

 

Vuonna 1948 perustettiin Visuveden Tiili Oy. Osakkaina olivat Kalle Jarkko, Matti Jarkko, Aapeli Pesonen, Eino Leino ja Uuno Järvinen. Tiilimestarina toimi takaisin Visuvedelle vuonna 1947 muuttanut Aapeli Pesonen.

 

Tehdas oli varustettu kahdella vierekkäisellä polttouunilla. Saviranaa pyörittämään oli varattu 30kW:n sähkömoottori. Visuvedelle piti valmistua Ruoveden Sähkö Oy:n toimesta sähköverkko vuoden 1948 lopulla, mutta erinäisten syiden takia vasta vuoden 1949 lopulla saatiin kylään tehtaan tarvitsema voimavirta. Tehtaan toiminta käynnistyi vuonna 1950.

 

Tehdas sijaitsi Jarkon maalla Hierinniemessä Hierinsuon rannalla. Tiilisavea tehtaalle

ajettiin talvisin eri puolilta kylää, kauimmaisen paikan ollessa Pahansuonlahden perässä Pajuskylässä. Varsinainen tiilienteko rajoittui kesäaikaan. Tiilet valettiin muotteihin ulkotiloissa katoksen alla olleella laanilla, josta ne siirrettiin suurten lavojen päällä uuneille.

 

Tiilien polttovaihe kesti noin kaksi viikkoa vuorokaudet ympäriinsä. Vakinaisia työntekijöitä

tehtaalla oli tilanteesta riippuen 6-7.

 

Tiilien menekki oli hyvä. Kaikki mitä tehtaassa saatiin tehdyksi meni suoraan myyntiin. Oman pitäjän lisäksi tiiliä myytiin paljon myös naapurikuntiin, erityisesti Virroille ja Ähtäriin.

 

50-luvun loppuun tultaessa tehtaan toiminta vaikeutui ja lopulta pysähtyi kokonaan vuonna 1960 tiilimestari Aapeli Pesosen taloudellisten vaikeuksien vuoksi.

 

 

 

 

 

 

Visuveden Tiili Oy

Saamiemme tietojen mukaan on Visuvedellä

tiilitehdasta omistanut Visuveden Tiili Oy

lopettanut toimintansa ja myynyt tehtaansa

maanviljelijä Matti Jarkolle. Uusi omistaja

tulee jatkamaan tiilien lyömistä ko. tehtaalla,

mikä on toista vuotta ollut pysähdyksissä.

Ruovesi-lehti

24/1961

 

 

Matti Jarkko lunasti Pesosen osuuden yhtiöstä hänen velkojansa vastaan ja tehdas jatkoi

toimintaansa. Tiilimestariksi saatiin Paavo Ristiniemi Pohjaslahdelta. Tiilien teko jatkui

vielä kolmisen vuotta vuoteen 1964 saakka. Tehtaan uunit olivat käyneet huonokuntoisiksi, eikä niiden uusiminen ollut enää taloudellisesti järkevää.

 

Tiilitehtaan rakennukset purettiin Virrat-Visuvesi maantieoikaisun alta pois vuonna 1974.

 

M-P.M.

2014

 

 

Lähteet: Ruovesi-lehdet, sekä muut sanomalehdet.

Matti Jarkon haastattelu 2014.

 

Visuveden Tiili Oy:n sijainti kartalla

Pesonen kartalla

Visuveden Tiili Oy

Tiiliä Pesosen rannassa

Savenottomonttuja Pesosella

Savenottomonttu Pesosella

Pesosen tehtaan tontti

Tehtaan rakennusten perustuksia

Pesosen jälkiä Kämmenniemessä