Juhana Yrjönpoika Visuvesi

(Turun Viikko - Sanomat N:o 39, 29:tenä päiv. Syyskuuta, v. 1821)

Suomen Keisarillisen huoneenhallitus-Seuran Kokouksissa 2:sena ja 10:tenä p. viimes Toukokuussa päätettiin kunnia-palkinnot seuraavillen, nimittäin:

Ensiksi, ..................
Toiseksi, 12-luotinen hopia-pikari .................
3:neksi, Sama kunnia-palkinto Kruunun talonpojallen Juhana Yrjönpoika Visuvedellen Ruoveden pitäjästä, joka on tehnyt 5 tynnörin alaa peltoa, 12 tynnörin alaa suopeltoa, muuttanut talonsa uuteen paikkaan, johon hän on rakentanut laillisen kartanon.


 

Kansanjuhla Visuvedellä

(Satakunta 7.8.1880)

- Kansanjuhla arpajaisten ja monien muiden huvien kanssa vietettiin Visuvedellä Ruoveden pitäjässä viime sunnuntaina, tuhat-lukuisten kansanjoukkoin läsnä-ollessa. Juhlapaikkana oli Kaivoksen talon isännän hyväntahtoisesti antama niitty, joka sijaitsi kanavan länsipuolella pohjanmaalle johtavan maantien varrella. Niitty oli kaunistettu monilukuisilla lipuilla, erityisellä puhe- ja soittolavalla, kukkasriu´ulla ja lehvillä. Kansakoulun opettaja Ruovedellä E.J. Silen alkoi klo 4 j.pp. juhlankäytännön, pitämällä puheen "Lasten opettamisen tarpeellisuudestta ja kirjallisuuden hyödystä." Esitelmän jälkeen alkoivat leikit huvikentällä, arpalippuin, joita oli 1600 ja joista neljäs osa voittoja, myynti ja kilpa-ampuminen. Ampumiseen otti osaa 51 henkeä ja matkan pituus oli 180 jalkaa. - Kilpasoutuun tuli osallisia 21 henkeä. Se toimitettiin 4500 jalan pituisella matkalla Visuveden lahdella kylän alla. - Kilpajuoksuun ilmoittti itsensä 32 ravaria, sillä ennen sanottiin leikillisesti ettei juoksusta saanut rikkaa. Matkan pituus siinä teki 880 jalkaa.

Niinkuin jo sanottiin oli tähän kansanhuviin yhdistettynä arpajaiset. Puhdas tulo käytetään niistä lainakirjaston ja vasta perustetun pientenlasten koulun hyväksi, molemmat nimenomaan kuuluvat Visuveden kylälle. Tuloa ei vielä tiedetä, mutta toivotaan saatavan joku sata markkoja kokoon, kun voitot oli kylän asukkaat antaneet lahjaksi ja rahalliset menot arvellaan vähäksi.

 ------

(Vaasan Sanomat 9.8.1880)

Merkillinen päätös. Kansallismieliset nuoret naiset ja miehet Ruovedellä aikoivat pitää arpajaiset Vaasan suomalaisen lyseon hyväksi heinäk. 27 p. Pyysivät siis Hämeenlinnan kuvernööriltä lupaa siihen, mutta saivat seuraavan kummallisen vastauksen:

Päätös.

Koska Ruoveden pitäjällä eikä sen ympäristölle tule olemaan siitä Nikolainkaupunkiin perustettavasta suomalaisesta oppikoulusta mitään hyötyä, ja hakioilla siis sitä varten ei ole syytä arpajaisilla rahaa koota, niin en katso tarpeelliseksi anomusta myöntää, varsinkin kun toiset arpajaiset jo on myönnetty pidettäväksi samassa pitäjässä saman kuun 25 päivänä ja se tulisi liian rasittavaksi kunnalle, jos yksityisten pyynnöstä samalla aikaa koottaisiin rahaa kahteen eri tarkoitukseen. Hämeenlinnan maakansliassa Heinäkuun 6 p:nä 1870.

                                                       E.v.Ammondt.
                                                                 Karl Limón."

 

Visuveden swekomanit olivat, näet, estääksensä näitä hankkeita panneet toimeen huvit kansakoulun kirjaston  hyväksi. Heidän luvanhakemuksensa myönnettiin, vaikka se lähettiin kuvernöörille päivä myöhemmin kuin suomenmielisten!

______

 

Ruoveden kirkonkylän taajaväkinen yhdyskunta

Paikkakunnan uutisia.

RUOVEDEN KIRKONKYLÄN

Taajaväkinen yhdyskunta lakkautettava ensi vuoden alusta.

- Valtioneuvosto on määrännyt, että Ruoveden kirkonkylän taajaväkinen yhdyskunta on lakkautetta­va ensi vuoden alusta lukien.

(RUOVESI LEHTI N:o 14 - 1934 (Keskiviikko 4 huhtikuuta)

Hevosta surmatessaan sai mies sydänhalvauksen.

Hevosta surmatessaan sai mies sydänhalvauksen. Kun ittellismies Heikki Linna oli viime tiis­taina kutsuttu ottamaan hengiltä erästä vanhaa hevosta Kivijärven Pitkässä‑Matissa, Viktor Kinnusen luona, koetti hän ensin haulikolla ampua hevosta otsaan. Laukaus osui kuitenkin hevosen turpaan. Tämän jälkeen yritti Linna lyödä elukan kirveellä kuoliaaksi, mutta ei nytkään saanut aiet­taan onnistumaan. Sen sijaan kaatui hän itse hengettömänä maahan. Kuoleman syynä oli luultavasti sydänhalvaus.

(RUOVESI N:o 23 - 1926)

Ruoveden kunnalle yleisistä varoista

Ruoveden kunnalle on myönnetty
yleisistä varoista seuraavat  lainat:

30.000 markan laina rukoushuoneen
rakentamista varten;

10.000 markan laina kansakoulutalon
rakentamista varten Ajostaipaleen
kylään, sekä

40.000 markan laina kivisillan rakenta-
mista varten Jarkon salmen poikki
Visuveden kylässä, joka silta on laskettu
tulevan maksamaan 60.000 m.

Vuotuiset lyhennysmaksut näille lainoille
on määrätty 6 %:ksi, josta 4 % korkoa
jälelläolevasta määrästä.

(Aamulehti torstaina 27 p:nä Tammikuuta 1898)

 

Palvelukseen halutaan.

(Aamulehti 18.11.1882)

Koneenkäyttäjä saa paikan vähemmässä höyrymyllyssä Visuvedellä. Ilmoiitus vaatimuksinensa tehtäköön kauppas Luutoselle
                                          Visuvedellä.