Tiedämme, että kansalaissodan melskeissä hävisi Visuveden Työväenyhdistyksen toiminnasta kertovaa aineistoa emmekä ole sitä myöhemminkään onnistuneet määrätyiltä osin löytämään. On kuitenkin olemassa sellaista aineistoa, joka ei ole kadonnut ... kysymys on silloisten agitaattorien sanomalehtikirjeet joiden kautta saamme silloisista kylämme tapahtumista tietoa laajemmaltakin kuin vain koskien Työväenyhdistyksen toimintaa.

Kirjeitä Visuvedeltä 1906 -

Nämä kirjeet ovat Kansan Lehdessä julkaistuja vuodesta 1906 eteenpäin ja koska ne ovat nimimerkillä varustettuja niin emme tiedä niiden takana olevien ihmisten henkilöllisyyttä. Alkuperäinen teksti on silloiselle ajalle ominaista ja vielä silloin yleistä vanhaa vaikeaselkoista tekstiä jota moni nykypolvien nuori ei ymmärrä kuin suurin ponnistuksin. Lukekaamme siis mitä "Nakertaja Kasperi" , "Kansan villitsijä" , "Arpajaisapostoli" , "Sakarin Jassu" , "Apostoli" , ym ovat tahtoneet julkituoda Visuveden Työväenyhdistyksen ja koko Wisuweden kylän elämästä. Painotetaan vielä näiden tekstien kautta välittyvää ajankuvaa.

Kyläkunnan kirjeitä

24.1.1906 Ruoveden Visuvedeltä

Tämän kulman raatajille on minulla muuan erittäin tärkeä huomatus. Tilatkaa Kansan Lehti sillä se on teidän niinkuin monen muunkin köyhälistön äänenkannattaja; lehti joka valvoo köyhän ja poljetun kansanluokan etuja. Ja sitten vielä tulee teidän tietää ettette saa tilata porvarillisia lehtiä koskaa ne ovat teidän kiristäjienne puhetorvia ja koska ne pimittävät teiltä täyden totuuden. Te ette saa tilata kapitalistilehtiä senkään vuoksi, että niitä kannattaessanne pönkitätte riistäjiänne jo ennenkin vahvaa asemaa. Siis: Tilatkaa Kansan Lehti.

                                                                Tuhria.

 

11.3.1906

Visuveden Ty:llä oli kuukausikokous tk. 4. p:nä Visuveden Alastalossa. Vilkkaita puheenvuoroja käytettiin oman talon rakennusasiasta ja yhteiseksi päätökseksi tuli, että lähimmässä tulevaisuudessa se laitetaan, maksoi mitä maksoi. Iltama päätettiin toimeenpanna yhdistyksen kirjaston hyväksi tk. 18. p:nä alennetulla sisäänpääsymaksulla sekä oman talon rakennusrahaston hyväksi monivaiheisemmalla ohjelmalla ja täydellä sisäänpääsymaksulla.
Pääsiäistiistaina myyjäiset. Yhdistyksessä n. 100 jäsentä.
Kokouksessa jäsenet olivat kaikki jotenkin yksimielisiä kaikissa asioissa huomioonottamatta erästä ulkokyläläistä, joka yhtämittaisilla puheenvuoroillaan ja mutkikkailla puheilla häiritsi ja viivytti kokousta.

21.3.1906

Visuveden Ty:llä oli teeiltama tk. 18. p:nä Visuveden Rantapusulla ja oli sinne saapunnut väkeä paljon enempi kuin voitiin odottaa. Oikein satoihin nouseva joukko. Ohjelma oli erinomainen sillä iltamassa oli eteviä työväenaatteen puhujia kaksikin, nimittäin toverit Riipinen ja Ylen Tampereelta.
Suurella jännityksellä seurattiin esitelmiä naisten äänioikeusasiasta. Suosionosoitukset phujille nousivat yli äärien.

8.4.1906

Arpajaislupa on myönnetty Ruoveden pitäjän Visuveden Työväenyhdistykselle ensi heinä - elokuun aikana yhdistyksen rakennusrahaston hyväksi.

1.5.1906

Asiat takussa oli Visuveden Työväenyhdistyksellä mutta selkenivät ne sentään yleisessä kokouksessa tk. 23. p:nä.
"Takkuuntumisen" oli aiheuttanut väärinkäsityksestä johtokunnan ja agitaatiovaliokunnan jäsenten kesken ja ilmeni siihen pikkuseikkoja yhdistyksen jäsenten erimielisyydestä. Tuloksena oli kuitenkin "aselepo" ja niin ryhdyttiin jälleen yhtenä miehenä aatteelliseen keskusteluun.

Päätettiin Vapunpäivänä pitää vapaailtama ja pyydetään kiertokirjeellä paikkakunnan talollisia antamaan palkollisille vapaata aikaa iltapäivällä.

Valittiin rakennustoimikunta puuhaamaan talon tonttimaata ym. ja aatteessa jo keskusteltiin omassa pihapiirissä oman aitauksen sisällä raikkaan kevättuulen hulmuttaessa veljeyden, vapauden ja tasa-arvoisuuden lippua.

12.7.1906

Visuveden Työväenyhdistyksen arpajaiset tk. 8. p;nä olivat Alastalon talossa ja mukavan ilman ollessa onnistuivat kaikin puolin kiitettävästi. Puhdas voitto on 566 mk 30 p.

 

9.8.1906

Visuveden Työväenyhdistyksellä oli kuukausikokous 5. p:nä. Keskusteltiin vaalikomitean asettamisesta ja valittiin siihen J. Kolf, E. Nieminen. Oulun puoluekokoukseen päätettiin lähettää edustaja. Keskusteltiin Kansan Lehden osakkeiden ostosta mutta jätettiin tulevaan kokoukseen niinkuin edustajankin valitseminen. Pankaahan seuraava kokous paremmin muistiin.

16.8.1906

Visuveden Ty piti kokouksen tk. 13. p:nä jossa valittiin edustaja Ouluun. Valituksi tuli torppari Siilas Haippo ja varalle Eemil Peltoniemi.

 

Huom! Oulun Puoluekokouksesta kiinnostuneille;
VTT, tutkija Tauno Saarela
[http://www.makelinseura.fi/documents/Saarela_edustajakokous1906.pdf ]

 

20.10.1906

Visuveden Ty:n kuukaiskokous oli Alastalossa tk. 7. p:nä. Keskusteltiin leikkivaalien toimeenpanemisesta ja päätettiin ne toimeenpanna mutta jätettiin aluetoimikunnan määrättäväksi aika ja paikka. Laakassa oli kokous tk. 14. p:nä ja päätettiin toimittaa leikkivaalit tk. 21. p:nä sekä pitää palvelijain kokous samassa tilaisuudessa. Se pidetään Ylistalossa klo 4 ip. Muistakaa saapua hyvin lukuisasti.

14.11.1906

Visuveden työväenyhdistyksellä oli kokous lokakuun 21 p:nä, kokouksessa pidettiin mm. harjoitusvaalit joissa sosialidemokraatit loistavasti voittivat perustuslailliset. Keskusteltiin palkollisten olojen parantamisesta josta ei ikävä kyllä olekaan ollut mitään puhetta, kun palvelijat täällä eivät vielä ole valveilla niin paljon, että tuntisivat sorronalaisen asemansa.

28.11.1906 Visuvedeltä

Kesällä kävi täällä naispuhuja jolloin saatiin perustetuksi naisosasto mutta se on nukahtanut koska sen toiminnasta ei ole kuulunut mitään. Paljonn on vielä parannettavaa, joten ei olisi aikaa torkkua. - - Viime kokouksessa eräs rouva huomautti,  että mitä se piika ja renki tarvitsee sivistystä, mutta huomautan tälle rouvalle, että turha on potkia tutkainta vastaan. Niille yhdistyksen jäsenille, jotka ovat ottaneet oikein ammatikseen yhdistyksen kokousten häiritsemisen huomautan, että on paras laata niistä. Pois velttous hyvät veljet ja siskot, ei nyt ole aikaa riitelemällä pilata kallista asiaamme. Lopuksi huomautan, että Ty toimii iltaman tämän kuun ajalla; siitä kyllä ilmoitetaan lähemmin. Sinne siis miehissä ja naisissa.

                                                      Lopo - Kaisa.

 

4.1.1907

18.1.1907

Visuveden Työväenyhdistyksen vuosikokous pidettiin Rantapusulla sunnuntaina 6. p:nä tammikuuta missä valittiin virkailijat täksi vuodeksi sekä päätettiin muistakin asioista.
Yhdistyksen esimieheksi tuli valittua edelleen äänten enemmistöllä E. Nieminen. Johtokuntaan tuli erovuorossa olevien sijalle J. Kolf, E. Wesanen, T.. Wesanen, S. Haippo ja S. Kuusisto. Tilintarkastajiksi tuli valittua K.E. Mutila, E. Wesanen ja T. Rantanen, varalle Siilas Haippo ja S. Mäkinen. Kirjuriksi tuli K.E. Mutila. Jäsenmaksuksi määrättiin 1 mk miehiltä ja 50 p naisilta. Luettiin tilintarkastajain kertomus kuluneelta vuodelta. Siitä kävi selville, että yhdistys on kuluneena vuotena hommannut 8 iltamaa, 1 arpajaiset ja 1 kävelyretken kokouksia lukuunottamatta. Vaikka tämä Visuveden Työväenyhdistys on vielä lapsi niin on yhdistyksellä varoja jo noin 800 mk vaiheilla.

7.2.1907

Visuveden Työväenyhdistyksen kokous pidettiin Alastalossa tk. 3. p:nä ja päätettiin mm. seuraavista asioista. Ensi kesänä päätti yhdistys toimeenpanna arpajaiset yhdistyksen rahaston kartuttamiseksi ja perustettiin ompeluseura arpajaisten voittojen lisäämiseksi.
Laukon häädettyjen torppareitten avustamiseksi päätettiin toimeenpanna vapaaehtoinen keräys, joilla on vielä ihmisyyttä jälellä niin lahjoittakoot roponsa noille hirmuisen mielivallan uhreille jotka ovat ajettu kuin koirat maantielle torpastaan joissa he ovat elämänsä raataneet. Kokous lopetettiin "Työväen Marssilla".

siis vuosi on 1907

11.4.1907 Ruoveden Mustajärveltä

Toisena pääsiäispäivänä toimeenpani Visuveden Työväenyhdistys kävelyretken punaisten lippujen liehuessa Mutilan talossa Mustajärvi nimisen järven ympärillä olevien talojen kautta takaisin edellä nimitettyyn paikkaan. Häärikin suuressa joukossa nuoria sekä vanhoja, laulettiin työväen lauluja ja kuljettiin hyvässä järjestyksessä. Matkamme sujui erinomaisen hyvin ja siivosti erästä Suomettarelaista isäntää lukuunottamatta. Juuri kun olimme pappanan talon ohi niin teki kaiken voitavansa. Ilosta tai vihasta koitti juoksujalkaa rientää vaikka jo vanhakin, ruokakellonsa soittaa säestämään meidän nuoria laulajoita kuitenkin saamatta mitään erityistä huomiota meidän kulkueessamme. Sama isäntämies onkin yksi niitä kaikkein jyrkimpiä sosialistien vihaajia.
 Tässä joku viikko takaperin jossain lukusia tilaisuudessa sätti sosialistia toisten kanssa-veljiensä kera ja sanoi vielä, että "kun ne roistot tai työväki saikin sen äänioikeuden." Kiukuttaahan se tietysti Suomettarelaisia varsinkin kun ei saa enää kansan suurta enemmistöä nokasta vedetyksi.

                                                     Mukana ollut.

2.10.1907

Visuveden Työväenyhdistyksen kuukausikokous pidettiin syyskuun 29 pnä ja käsiteltiin seuraavista asioista. Sairausapukassalle sääntöjä laatimaan valittiin E. nieminen, E. Wesanen ja S. Mäkinen; varalle S. Haippo ja E. Peltoniemi. Päätettiin perustaa yhdistykselle oma lainakirjasto ja sääntövaliokuntaan valittiin E. Nieminen, Elina Mäkinen ja E. Mäkinen; varalle S. Lehtinen. Keskusteltiin osakkeen ottamisesta Ruoveden Yleisestä Osuuskaupasta, mutta jätettiin päättämättä tulevaan kokoukseen. Ja sitten ennen joulua pidetään iso kokous jossa kukin saa esittää toimeentulonsa taksoituslautakunnan jäsenille. Täältä Wisuvedeltä on taksoituslautakunnassa kirvesmiesten puolesta E. Wesanen ja torppareitten Siilas Haippo.
Wisuveden työläiset muistakaapa saapua lukuisasti kokouksiin, sillä kahden tai kolmen päätökset voivat tulla liian yksipuolisia.

                                                    Sätti.

 

23.10.1907 Visuvedeltä

Työväen pyrinnöistä ei täältä ole suuria sanottavia. On pidetty muutamia kokouksia mutta laimeata on osanotto niihin ollut. Saapukaapa työläiset lukuisasti kun kokous ilmoitetaan ja näyttäkääpä niille suunpieksijöille ettei sitä vielä nukuksissa olla.

Omaan mahdottomuuteensa lienee nukkunut se kristillinen työväenyhdistys koska ei sen toiminnasta ole mitään kuulunut. Ja niin sen sellaisen porvariskopaln saikin käydä. Ei muuta kuin veisata hautajaisvirren tuolle työläisten hajoiitushommalle.'

Huonosti pitää huolta erään talon isäntä täällä vaivaishoitolaisestaan. Tässä viime viikolla tuli tuolle vaivaiselle tarves lääkäriin mutta eipäs vaan tuo isäntä pannut hevostaan kirkolle juoksemaan vaan jäi koko lääkäriin meno tuon 70 vuotiaan vanhuksen omaan huostaan.
Sietäisipä mennä omaan itseensä ja tuumia, että jos sitä itsekin sattuisi joskus vanhaksi tulemaan ja joutumaan vaivaishoitoon elätiksi. Se on sitä Suomettarelaista lähimmäisenrakkautta tuollainen velvollisuuksien laiminlyöminen. Tässä kesällä teki tämä isäntä samanlaisen tempun ja valehteli vielä muun hyvän päälle.

Iltamat toimii Työväenyhdistys vapaaviikolla ja kuuluu tulevan sinne paljon hauskaa. Sinne jokaisen pitää kiirehtiä ja ottaa vielä hilsun mukaan. Niin ainakin tekee .....

                                                       Sälli.

 

29.11.1907

Visuveden Työväenyhdistyksen kuukausikokous pidettiin Rantapusulla tämän kuun 24. p:nä ja käsiteltiin siellä seuraavia asioita.
Hyväksyttiin sairausapukassan käyttöohjeet ja johtokunnan ehdottamat henkilöt sairausapukassan johtokuntaan. Valituiksi siis tulivat E. Nieminen, S. Mäkinen, J. Golff, T. Wesanen, E. Wesanen sekä S. Haippo. Varalle E. Peltoniemi ja M. Laaka.

Luentokurssseille kirkolle valittiin Eemil Peltoniemi, Miina Laaka ja Santeri Mäkinen. Ruokarahaksi heille määrättiin 1:50 p vuorokautta kohden. Vielä lupautui vapaaehtoisesti lähtemään Kalle Koskinen, Volmari Leppänen ja Väinö Herranen joten täältä tulee nyt kuitenkin 6 henkeä menemään tuon opinahjon ääreen.

Päätettiin ottaa yksi osake Ruoveden Yleisestä Osuuskaupasta ja valittiin osuuden kirjoittajaksi S. Mäkinen. Ne joulunpyhinä pidettävät iltamat päätettiin pitää sairausapukassan hyväksi.
Vielä keskusteltiin muutamista muista vähempiarvoisista asioista. Väkeä oli saapunut oikein ilhduttavan paljon mutta kyllä sitä olisi paljon enemmän täälläkin työläisiä, mutta ei vaan näytä olevan halua käydä yhdistyksen kokouksissa. Niillä taitaa olla jo niin hyvät olot ettei heidän enää tarvitse muuta kuin olla vaan ja varrota sitä ihanaa aikaa kun Suomettarelaiset saavat sen 25 vuotisen maanvuokralain jota he nyt puuhaavat sen entisen vanhaki käyneen ohjelman 50 vuoden vaatimuksen sijaan. Innokkaampaa osanottoa yhdistyksen kokouksiin.

                                                  - en. -

 

27.12.1907 Wisuvedeltä (jatkuu tässä seuraavaksi)

27.12.1907

Visuveden Työväenyhdistyksen kuukausikokous pidettiin 22. päivä joulukuuta ja käsiteltiin siellä seuraavia asioita. Valittiin virkailijaehdokkaat tulevalle vuodelle. Esimies ehdokkaaksi tulli E. Nieminen, J. Kolff, E. Wesanen, S. Mäkinen ja S. Haippo. Johtokuntaan ehdokkaiksi eroamisvuorossa olevien tilalle; E. Niieminen, E. Wesanen, E. Peltoniemi, Toivo Rantanen, J. Kolff, Miina Laaka, M. Laaka, R. Tuomi, A. Palonen ja S. Mäkinen.

Mitä ihmeen hyvyyttä näillä Visuveden työläisillä on kun ei heidän enää kannata käydä yhdistyksen kokouksissa. Minä en heille ymmärrä muuta kun että antaa olla niin kauan siinä samassa pimeydessä kun porvarin nälkäruoska saa heidät heräämään ja huomaamaan kurjan asemansa.

 

21.2.1908 Visuvedeltä

Puhujia ja taas puhujia kulkee täällä tuhka tiheään. Nyt viimeksi taas oli "kristillisten" puhuja täällä suutaan soittamassa. Hän piti sitä tavallista suukopuaan haukkuen sosialisteja ja kehuen omaa puoluettaan. Tekopyhyyttä vai mitä se liene ollut kun hän selvitteli raamattua ja samalla taas pyörähti haukkumaan sosialisteja jumalattomuudesta. Raamatussakin sanotaan "älä sano väärää todistusta lähimmäisestä" mutta sitä vaan ei näy muistavan kristillistenkään puhujat vaikka ratsastavatkin jumalisuuden varjossa. Täytyy kysyä eikö totuus ole minkään arvoista enää porvarien mielestä kun he valheen kengillä vaan kuljekelevat ja koittavat sotkea köyhälistön silmät, että nämä eivät ymmärtäisi moista vaatimaa itselleen oaremmaksi.

Paljon oppilaita kuuluu tulevan Visuveden kansakouluun kun saadaan vaan toinenkin kansakoulurakennus samaan pihaan. Ensi vuonna kuuluu jo olevan 70 oppilasta vaikka tänä tlvena ei ollut kuin 50 paikkeilla.

 

28.2.1908

Visuveden Työvväenyhdistyksen kuukausikokous pidettiin 23. p:nä helmikuuta. Luettiin tilintarkastajien kertomus yhdistyksen toiminnasta vuodelta 1907 joka oli jäänyt keskeneräiseksi ettei voinut sitä vuosikokouksessa hyväksyä.

Tilintarkastajien kertomuksen mukaan oli yhdistykellä tuloja v. 1907  1.033 mk 9 p. ja menoja 569 mk 9 p. Puhdas tulo 464 mk. Annettiin johtokunnalle tilivapaus.

Kunnallistoimikuntaan valittiin S. Mäkinen varalle E. Nieminen. Keskusteltiin talon ostamisesta mutta se jäi erityisen rak. ltk:n huostaan.

 

17.3.1908 Visuvedeltä

No nyt ne ovat olleet ja menneet ne tukkajuhlat ja aivan samaan tapaan kuin aina ennenkin. Jotakin huvittavaa ne sentään jälkeensä jättivät. Nykyään kun ei enää lueteta vanhemmista ihmisistä muita kuin ne jotka menevät vapaaehtoisesti lukemaan kävi Visuveden kinkeripiirissä niin hullusti, ettei ollut kuin yksi sellainen joka osasi lukea. Hän nimittäin meni lukemaan omasta ehdostaan ja hyvin kuului luku luistavan. Kyllä kai hän oli ollut ahkera kirjamies kun uskalsi mennä papille taitojaan näyttämään ja mikä ihme, tuo lukumies oli punasiin kuuluva joten tuota kunniaa eivät saaneet Suomettarelaiset vaikka heidän keskuudessa tuollainen "kunnia" on hyvässä huudossa.

Yhä vaan ne porvarit jakavat niitä kirjasiaan ilmaiseksi. Luulevat kai varmaankin, että tuollaisia kirjasia uskoo vaikka kuka mutta niin he siinä erehtyvät suuresti, sillä jokaisellahan se on tuoreessa muistissa mikä Laukon lakon sai aikaan, joten ne sellaiset "selvityskirjat" eivät vaikuta muuta kuin sen, että yhä useampia tippuu sosialismin helmaan.

                                                    Kansan villitsijä.

 

23.6.1908

Vale ja vääristely on aina ollut suomettarelaisten parhaimpia taistelukeinoja. Niinpä täälläkin. Kun toveri M. Telkkä oli puhumassa ja selitteli eduskunnan hajoittammista ja tämän kapitalistisen yhteiskunnan nurjuuksia niin sai eräs suomettarelainen pariskunta suunsoiton aihetta. Nyt kun ei ole Telkkä enää itseänsä puolustamassa on häntä hyvä parjata jumalan ja raamatun rääpijäksi vaikka ei hän kummastakaan puhunut mitään.

Työväentalo oli toisella nimellä "perkeleitten kortteli" jolla nimellä eräs tunnettu suomettarelainen suvaitti karahteerata, valmistuu tämän kesä aikana Visuvedellekin. Eräs talon isäntä antoi talon paikan lähellä maantietä kauniilla paikalla ja siihen sitä sitten alettiin hirsiä ajamaan. Ei siinä kauan viipynyt kun eräs vanha rakennus siirrettiin. Annettiin yhdistyksen puolesta korppukahvit kaikille rakennuksen siirtäjille. Nyt on rakennus kohta tasaseinissä koottuna vallan uuteen uskoon. Paljon se kysyy voimia näin vaikeina aikoina mutta innostusta ei saa puuttua sillä "voitto meidän on."

Sanomalehtien tilausaika on taas käsissä, muistakaapa käydä asiamiesten luona uusimassa tilauksen ja maksamassa kuluneen puolenvuoden tilaukset. Oma sanomalehti jokaiselle työläiselle. Jättäkääkin kerta kaikkiaan porvarien sanomat tilaamatta. Niin ainakin tekee

                                                           Kansan villitsijä.

 

28.7.1908 Visuvedeltä

Työväenyhdistyksen rakenteilla oleva talo on kohonnut vesikatto päälle. Pian se siitä olisi valmistunut mutta kun täytyy panna työ toppiin muutamaksi viikoksi taloudellisten asiain tähden. Toivottavsti saadaan työ taasen pian käyntiin ja laitetaan se vaan tänä syksynä valmiiseen kuntoon.

                                                               Kansan villitsijä.

 

21.8.1908 Visuvedeltä

Aika satsia tarvitsevat Visuveden työläiset kun eivät viitsi enää käysä yhdistyksen kokouksissa. Tämän kuun 16 p:nä oli kokous ja väkeä oli saapunut kokonaista 5 miestä, naisia ei ollenkaan. Aivan hävetä saa moisen huolimattomuuden tähden. Kun sitä kuljetaan muutenkin ja kävellään "espiksellä" niin saishan sitä poiketa kokoukseen. Mutta niin ei tehdä vaan "rotesteerataan" sitten jälestäpäin kaikista pikkuseikoista. Kyllä se niin on, että jos ei yhdistyksen jäsenet rupea käymään kokouksissa niin on parasta lopettaa  koko yhdistyksen toiminta sillä mitä tekee sellaisella yhdistyksellä jonka jäsenet eivät käy yhdistyksen kokouksissa.

                                                             Kansan villitsijä.

 

7.10.1908 Visuvedeltä

Työt yhdistyksen talolla venyivät pikäveteisiksi. Ainoana painavana syynä on rahapula. Ei siinä enää suuria voimia tarvittaisi kun talosta valmis tulisi mutta parasta puuttuu. Nyt on kuitenkin pyyntö lähetetty lähiseudun työväenyhdistyksille, että lainaisivat kipeään tarpeeseen ja pyyntöömme on tullut myöntäviä vastauksia. Tulee se siitä sentään valmiiksi tämän syksyn kuluessa. Lähiseudun toverit, pitäkää silmällä Kansan Lehden ilmoitusosastoa, että tiedätte tulla Työväentalon tupaantulijaisjuhlille.

Vähän oppilaita kuuluu olevan Visuveden kansakoulussa. Kyllä siellä nyt pitäisi valmista tulla kun on kaksi opettajaa noin 40 oppilasta kohden. En ole selvillä kaikista lain kommervenkeistä mutta luulen kumminkin, että eikö oppilasluku tarvitse olla 50 paikkeilla ennenkuin tarvitsee kahta opettajaa pitää.

Kovasti on sapettanut täällä muutamia, kun kirjoitukseni joka oli joku aika takaperin Kansan Lehden pikku uutisissa. Ei tahdo enää uskaltaa kulkea yleistä maantietä kun juopuneena tullaan rähisemään sanomalehtikirjoituksista. Asia ei rähisemisestä parane, ei ainakaan sellaisten joihin asia ei kuulu ollenkaan.

                                                     Kansan villitsijä.

 

8.10.1908

Visuveden Työväenyhdistyksen kokous pidettiin 4 päivä lokakuuta ja kokouksessa keskusteltiin seuraavista asioista.
Päätettiin pitää arpajiset ensi kesänä yhdistyksen rakennusvelan lyhentämiseksi. Valittiin erityinen arpajaistoimikunta johon tulivat seuraavat henkilöt; E. Nieminen, E. Peltoniemi, U. Laakso, S. Mäkinen, E. Wesanen, U. Raivio, J. Rantanen, M. Mäkinen, S. Haippo, K. Tuomi, U. Haippo, H. Peltoniemi, S. Laaka, T. Wesanen. Keräyslistoja päätettiin painattaa Kansan Lehdessä 80 kappaletta.

Keskusteltiin piiritoimikunnan kirjeen johdosta työttömyyden poistamiseksi. Tilastoa tekemään valittiin S. Haippo, K. Tuomi ja S. Mäkinen.
Kokouksessa oli väkeä noin kaksinkertaisesti. Naisväkeä ei ollut lainkaan. Innokkaampaa osanottoa yhdistyksen kokouksiin.

                                                  - nen -.

 

23.10.1908 Visuvedeltä

Työväenyhdistyksen kokous pidettiin 17 p:nä lokakuuta yhdistyksen talolla. Keskuusteltiin seuraavista asioista:
Päätettiin ottaa Väärinmajan Työväenyhdistykseltä rahaa lainaksi. Väärinmajan Työväenyhdistyksen esittämillä ehdoilla.
Valittiin sanomalehtien asiamiehet; Kansan Lehden asiamieheksi tuli E. Peltonen,, Sorretun Voiman Siilas Haippo, Työmiehen S. Mäkinen.
Metallisulkulaisten avustamiseksi lähetettyjen kuittikirjain myyjiksi valittiin E. Peltonen, K. Tuomi, U. Enso ja S. Mäkinen. Kertyneiden varojen tilittäjäksi valittiin S. Mäkinen.

Ruoveden Yleisen Osuuskaupan kokoukseen valittiin S. Mäkinen. Valittiin rakennusmestariksi U. Raivio hänen antamansa takaussitoumuksen perusteella.
Vielä oli muutamia pienempiä käsiteltäväksi. Kokous oli ehkä ensimmäinen laatuaan Visuvedellä. Tuskinpa missään kokouksessa käytetty niin paljon puheenvuoroja kuin nyt käytettiin. Runsaina sanat sinkoilivat puolelta jos toiseltakin.

Epäluottamuslausetta aikoivat yhdistyksen "johtohenkilöille" mutta huonolla menestyksellä. Väkeä oli kokouksessa runsaasti, useammat vaan sellaisia kohauksia.

Kissaviikoksi aiotaan saada yhdistyksen talo siihen kuntoon, että saadaan pitää tupaantulijaiset. Valmiiksi ei se siksi vielä tule mutta ei auta varrota. Täytyy koettaa tulla sillä toimeen muutaman ajan. Valmistetaan sitten ensi kesänä lisää, siksi sitä jo muutaman markan ennättää tienata.

                                         Kansan villitsijä.

 

28.10.1908 Visuvedeltä

No kiireshän sinulla on; sanoin viime pyhäiltana tontulle. Niin on sanoin täytyy mennä kun tupaantulijaisjuhla on 3 p:nä marraskuuta. No, tulethan sinäkin mukaan. Kai sitä tultava on. Silloin repesi tontunkin kielen kanta ja rupesi puhumaan kuinka sinne tulee hyvä ohjelma. sanoin, että pyydetään piiritoimikunnalta puhuja joka tulee pitämään sanan rieskasta huolta. Sitten tulee näytelmäkappaleet "Varokaa pommia" ja "Paikanvälitystoimisto". Hyviä kappaleita kumpikin. Ilveily, runoja ym. tulee vielä lisäksi niin kyllä siinä on katsomista ja kuulemista. Siellä sitä sitten tavataan ja pistetään pieni polkka vielä lisäksi. Sinne menee Liisat ja Kaisat katsomaan onko tullut oma heili ja sinne vetää muutkin.

                                                  Kansan villitsijä.

Ilmoitus

28.10.1908

Tupaantulijaisjuhlaa

viettää Visuveden Ty.
marraskuun 3 päivänä alkaen kello 5 j.pp
Hauskalla ja vaihtelevalla ohjelmalla.
Pääsyliput 75 p, 50 ja 25 penniä

Huvitoimikunta.

 

4.11.1908

Tupaantulijaisjuhlaa vietti eilen illalla Visuveden Työväenyhdistys. Kovilla ja ahkerilla ponnistuksilla on yhdistys saanut kohoamaan itselleen oman kodin joka nyt oli niin valmis, että voitiin sinne muuttaa toimimaan.

Talo on tullut yhdistykselle maksamaan lähes 5.000 mk vaikka siinä vielä onkin joitakin viimeistelytöitä tehtävänä. Talo sijaitsee Ylistalon maalla ja on sen nimeksi annettu "Kehitys".

Vihkiäisjuhlaan oli paikkakunnan työväkeä saapunut 300 vaiheilla. Juhlatilaisuus onnistui hyvin kaikinpuolin, järjestys oli mallikelpoinen.

Puhujaksi oli Tampereelta saapunut toveri U. Välilä. Hän selosti työväenliikkeen toimintaa ja niitä etuja joita työväen taistelulle on oman kodin saamisella jolloin voi toimia vapaasti tarvitsematta aina rukoilla huoneita porvarillisilta jokaista kokoontumista varten.

Muuta ohjelmaa oli vielä mm. pari näytelmäkappaletta ym. Lopuksi tanssittiin. Toivokaamme onnes yhdistyksen toiminnalle oman kurkihirren alla.

 

14.12.1908 Mitäs kuuluu - Visuvedelle?

Hyvää ja paljon. Eikö siinä ole jo kyllin hyvyyttä kun yhdistys hommaa oikein suuret iltamat tk. 27 päiväksi. Siellä sitä on taas näkemistä yhdistyksen talolla. On sellainen kuulu näytelmäkappale kuin "Murtovarkaus" 5 näytöksessä, kyllä kannattaa tulla katsoon jos ei ole ennen nähnyt ja katsoopa sitä toisenkin kerran vaikka olisi kerran nähnytkin. Ja sitten se meidän ilveily mestarimmekin tulee esittämään hulluja temppujaan jotka ennenkin olleet oikein mestarillisia. Näin ollen luulen, että kyllä sitä yhdeksi illaksi on huvia ja jumala sitä enemmästä varjelkoon. Vilkaiskaapa ilmoitusosastoonkin vähän.

Jokos kaikki ovat tilanneet Kansan Lehden. Joiden on vuelä tilaamatta tehkää se mitä pikemmin sillä vuoden viimeinen kuukausi on puolivälissä. Pois porvarilehdet, oma lehti jokaisen työläosen pöydälle, silloin ollaan lähempänä sosialidemokratian päämäärää. Ja porvarit on suuren joukon lähempänä perikatoaan. Kaikin kun tilaamme Kansan Lehteä niin silloin porvarit saavat räkyttää mitä tahtovat, meille ei he silloin mitään mahda.

                                                                    S. M.

 14.12.1908 Ilmoitus

Iltaman

toimeenpanee Visuveden Työväenyhdistys
omalla talollaan rakennusrahastonsa hyvväksi
joulukuun 27 p:nä alkaen klo 5 j.pp.

Huvitoimikunta.

 

18.12.1908

Visuveden Työväenyhdistyksen kuukausikokous pidettiin 13 p:nä joulukuuta. Keskusteltiin ja päätettiin seuraavista asioista.
Valittiin virkailijoiden ehdokkaita tulevaksi vuodeksi. Esimies ehdokkaiksi tulivat E. Peltoniemi, E. Nieminen, T. Rantanen, E. Wesanen ja S. Haippo. Johtokuntaan erovuoroisten tilalle S. Haippo, T. Rantanen, J. Kolf, R. Mäkinen, V. Sahi, U. Haippo ja T. Kolff.

                                                                  -nen-.

 

Perjantaina 12. päivänä helmikuuta 1909


Tulirokko on alkanut raivota Ruoveden Visuvedellä.

Tämän kuun 10. p kuoli tulirokkoon ja sen yhteydessä liikkuvaan kurkkumätään Visuveden Ylistalon renki. Eilen illalla kuoli Kukonkylässä erään työnjohtajan lapsi ja lapsi on vielä sairaana.
Tämän johdosta on ryhdytty puuhaan saada paikkakunnalle kulkutautisairaala. Kunnallislautakunnan esimiehen määräyksestä on isännöitsijä Kauttu ja talollinen Ylistalo ryhtyneet hommaan. Vielä ei ole kuitenkaan varmuutta minne sairaala sijoitetaan.

Tiistaina 23 pnä helmikuuta 1909


Tulirokkoa Visuvedellä; eilen illalla kuoli Visuvedellä koleerasairaalassa taas yksi lapsi tulirokkoon. Sairaat ovat kuitenkin nykyään vähentyneet niin, ettei sairaalassa enää ole jäljellä kuin viisi sairasta. - On toivoa, että taudin raivoaminen saadaan pian paikkakunnalla niin rajoitettua ettei sairaalaa tarvitse pitää kunnossa.

25.2.1909 Visuvedeltä

4.3.1909 Visuvedeltä

Nyt saavat yhdistyksen jäsenet loimeensa sen johdosta kun eivät tulleet helmikuun 28. p yhdistyksen kokoukseen. Ottakaapa tästä laukun tilalle muutama kerta, kyllä minä takaan, että kokoukseen saavutte.

Ollaan niin hemmetin innokkaita sosialisteja puheissa mutta kun pitäisi saapua kokoukseen, ei tule kerrassaan mitään. Ottakaa tämä nyt onkeenne tai muutoin .........

"Kukin asia tutkitaan ennenkuin selkään hutkitaan" sanoo vanha sananlasku mutta täällä se ei pidä paikkaansa. Sen osottaa seuraava: viime kuun 15 päivä on Kansan Lehdessä joku "Nakertaja Kasperi" löylyyttänyt näitä kyläläisiämme.

Nyt on sanotun kirjoituksen johdosta noussut aika häläkkä. Syytetään yhtä ja toista sanotun kirjoituksen kirjoittajaksi eikä kukaan pääse tuon salaisuuden perille.
Toiset arvelevat sitä toveri Leinon kirjoittamaksi, toiset Marttilan. Näin mennään mies mieheltä mutta varmaa tietoa ei ole kenelläkään. Minä voin vakuuttaa, että nämä miehet eivät ole syypäät siihen "syntiin" josta heitä syytetään.

Ja jos tämä minun vakuutukseni ei riitä niin sitte he lupasivat toimituksella todistuttaa ovatko he sanotun kirjoituksen kirjoittajia.

"Josta paljo pidetään siitä paljo puhutaan". Niinpä minustakin ovat Visuveden akat ja tyttäret ruvenneet pitämään, että kyllä aikaihmisetkin mutta tyttäristä puhumattakaan kanssani pappilaan lähtisivät.

Mutta minä poika en ota "talloonikaan" heidän lirulaarujansa. Ensimmäisen palkinnon "rakkaudesta", lehmänkellon ja voileivän saa eräs rouvasihminen tyttärinensä "Käpykankaassa".
Hänen mielityönään on puhua minun rakkaustarinoistani. Pelkää minun morsiameni pakoon Amerikkaan lähtevän. Luulee minua kai samanlaiseksi kuin omakin poikansa. Nyt on niin hyvä kulkea pimeässäkin.

Ei tarvitse pelätä yllätystä. Kun rupeaa kuulumaan lehmänkellon kolina niin tietää väistyä aikanaan eikä näin ollen aina tule urkituksi. En olisi yhtään vastaan edellisten "rakkautta" mutta pelkään siitä "avioliitosta" voivan kehittyä suomettarelaispenikoita.

Saman "satsin" saa sydänmaan puolella muutamat yksilahkeiset. Ottakaa nyt onkeenne ja tehkää parannus. Sillä pääsette kaiken vähemmällä. No eikö kelpaa voileipä ? Sööka pois vaan, kyllä "se hyvä rooka on".

                                             Kansan villitsijä.

 

Verotaakka lisääntyy Ruovedellä kirjoitti Kansan Lehti torstaina 4. pnä maaliskuuta 1909

Veroäyrin suuruus Ruoveden kunnassa jossa äyriperusteena ovat 200 markan tulot, tulee tämän vuoden kunnallismaksujen kannossa olemaan 6 mk 74 penniä.

Siitä tulee yleiseen kassaan 1 mk 4 penniä, sairaalan 26 penniä ja vaivaistalon rakennuskassaan 9 penniä.

Viime vuonna oli veroäyrin suuruus 6 mk 39 penniä.

17.3.1909

Amerikan "kuume" on villinnyt kyläkuntamme nuoret. Tänä talvena joku viikko takaperin meni sinne viisi henkinen joukko ja nyt on taas lähdön touhussa useampia henkilöitä
Huonon ajan ja yleisen työttömyyden tähden lähtevät koettamaan onneaan meren taakse. Ei siihen lähtöön vaikuta laiskuus vaan siinä on painavammat vaikuttimet. Kyllähän sitä pian sanotaan, että ahneuttaan ihmiset sinne menevät mutta kyllä siinä käy ahneesti kun on jonkun kuukauden työttömänä eikä ole tietoa mitä hampaiden väliin pistää. Työväestö tietää mitä merkitsee olla työttömänä. Talolliset eivät siitä mitään tiedäkään, tekevät vaan omia töitään silloin kun ei ole ansiotöitä saatavilla.

Tulirokkosairaalasta pääsivät sairaat 12 päivän tienoilla. Täysin parantuneita eivät vielä kaikki. Tulirokko kyllä on parantunut mutta jälkitaudit piinaavat vielä hetkisen sairaita.

"Sielunpaimenelleen" keräävät ruoveteläiset "armolahjoja". Pois muuttavalle papilleen ovat hyvin antelijaita. Kertovat täältä Visuvedeltäkin kerätyn 40 mk. - Minä en kyllä sitä listaa ole nähnyt olen vaan kuullut kerrottavan. Eiköhän sekin olisi paljon parempi, että ne pennit annettaisiin sellaisille jotka avustusta todellisesti tarvitsevat. Tuo pappi ei liene paljoakaan avustuksen tarpeessa sillä hänellä on vakituinen yhtämittainen työpaikka, mutta työläisten se on toista. Kenties ovat lahjoittajat ottaneet huomioonsa Raamatun sanat:

"Kellä paljon on, niin sillen pitää antaa lisää mutta kellä vähä on niin häneltä pitää ottaa sekin vähä pois".

Älkää käsittäkö minua nyt väärin, en tahdo sanoa, että siihen keltään väkisin otetaan tässä tapauksessa. Tämä muistutus sen johdosta ettei tarvitse kenenkään loukkaantua, mutta asia itsessään on selvä - se ei muista muistutuksista parane.

"Kansan Lehti on kaikista roistomaisempi ja sen lukijakunta samanlaista". Tämmöisen tuomion ovat porvarien hännystelijät laskeneet. Lukevat he itsekin Kansan Lehteä. Näin ollen ovat siis samaan roistosakkiin lukeutuvia kuin minäkin.

Mutta minä tilaan itselleni Kansan Lehden enkä käy sitä muilta urkkimassa. Toivoisin kaikkien muidenkin tekevän samoin. Olen siis vähän rehellisempi kuin sellaiset suomettarelaishännystelijät jotka lukevat toisen kustannuksella sanomalehtiä.

Vappu 1909

Tähän mennessä 14 henkeä mennyt Amerikkaan Visuvedeltä.

10.5.1909

Ilmoitus. Huveja.

Arpajaiset
toimii Visuveden Työväenyhdistys
heinäkuun 4 p:nä 1909

Ilmoitetaan yhteen sattumien varalta.

Arpajaistoimikunta.

 

Näitä on säilynyt muutama kappale.,

1.11.1909 jatkuu alla.,

Kyläkunnan kirjeitä

 

Kyläkunnan kirjeitä

 

Se "lentävä" tasa-suomalainen rofeetta otti ja tuli tänne kyläämme, Leivoksi sitä sanotaan. Se saarnasi. Niin liki sosialismia sanoi suomettarelaisuuden olevan ettei eroa huomaa muuta kuin nimestä. Maanvuokra ja kunnallislait tuli heidän tahdostaan hyväksyttyä. Ja niin mainiot kuin ne ovat !

Se äänioikeus tuli yli-ilmoista ja paljon muutakin saadaan, jos ollaan nöyriä ja tottelevaisia. Saatiin keskusteluakin aikaan kun vaadittiin. Mikä ihme lienee tullut kun jo keskustelun alussa tunnettiin puolueet muustakin eikä vain nimestä. Jyrkät olivat vastakohdat. Niihin maanvuokra- ja kunnallislakeihin tulivat ne suomettarelaiset sarvet. Sen se itse omisti. Ei unhottanut rakkautta isänmaahan ja kansallisuuteen. Meikäläiset sanoivat tuntevansa sen suomettarelaisen rakkauden, mutta sitä ei olisi pitänyt sanoa. Nyt nousi ukko ratsun selkään ja tietäähän sen miten siinä kävi. Meikäläiset kaatoivat ratsun. Nyt kimpaantui jo puheenjohtaja sanomaan että kun se pieni sivistyksen siemen viedään, niin mikä sitten auttaa meikäläisiä. Ihmetteli, että sellaistako se siveysoppi on, että siinä tarvitaan raamattu ja sapeleita.

Olin unohtaa sen tärkeimmän kohdan josta työläisilläkin on opittavaa. Työttömyys nimittäin johtuu laiskuudesta. Se saatiin kuulla puheenjohtajan suusta ja se kai sen parhaiten tietää. Tulin siihen käsitykseen, että ne herrat työnantajat ovat niin laiskoja etteivät viitsi panna töitä alkuun. Ei se sitä muuten selittänyt vaikka pyydettiin. Kyllä nyt tiedetään mitä on tehtävä.

- Oli unohtua ne kuvat, muistot ja patsaat. Siinä kirjassa oli niin paljon katsottavaa, ettei enemmästä yhdellä kertaa väliä. Ei ollut siinä kumminkaan niiden ihannevaltion esi-isää Bobrikoffia. Arveli kai vielä muistettavan sen toimet. 


 

Täältä on eräs "Nakertaja Kasperi" kirjoittanut aika sapiskan suomettarelaisen esitelmänpitäjän väittelystä ym. seikoista.
Hauskaa on katsella tuon arvoisan virkaveljen kirjoitusta sillä se on tavallista piikkisempi pureksittava asiaan kuuluville. Onnellista jatkoa toivotan virkaveljelleni. Kirjoittele eteenkin päin yhtä pistäviä kirjoituksia niin, että osaavat olla toisella kertaa puheenjohtajana ja väittelijänä.

Kun akka on juovuksissa, niin se on paljon pahempi kuin mies. Sen on osottanut täällä eräs Pohjaslahden "tosisuomalainen" rouvasihminen. En ole ollut kyllä itse sitä kuulemassa enkä näkemässä, mutta mitä kerrottu on, niin oli se kaikkea rumaa parjausta ja suun rääpimistä. En pidä sitä minään ihmeenä sillä hedelmistään puu tunnetaan. Minkälainen on puu sellaisia ovat hedelmät. Ja koskaan ei ole "koko kansan puolue" kantanut täysiarvoista hedelmää. Sen osoitti tämäkin "heikompi sukupuoli" mitä parhaiten, minkälaista sakkia on suomettarelaiset isommasta pienempään asti. Kieltolaki heillä on vaan pimityskeino. Ymmärtämättömille ovat saaneet uskoteltua olevansa kieltolain ystäviä mutta käytäntö osoittaa toista.

Tulirokkoa on ilmestynyt taas kyläkuntaamme. Kyllä se tekee hirmuista jälkeä lapsilaumassa jos se oikein levenemään rupeaa. Sietäisi ruveta ankariin vastustustoimenpiteisiin sillä lastemme henki on vaarassa.

Hirmuista suunruukkia on täällä pidetty nuorten rakkausasioista. Kyllä siinä on saanut kuulla toista ja molempia, niinkuin asia siitä paranisi. Mutta vanha lehmä ei muista vasikkana oloansa. Pitäisi edes muistaa sananlaskua; "Kahden kauppa, kolmannen korvapuusti" ja huutaa sitten vasta kun asiat on kehittyneet sille asteelle, niinkuin sitä on huudettu. Minä kumminkin olen tästä asiasta papin kanssa yhtämieltä, ja höpisen itsekseni, "että herra lisäisi ja vahvistaisi seurakuntaa".

Taivasosuutensa on täällä pari toveria tuomittu menettäneeksi. Tämän tuomion on antanut eräs hiljan leskeksi jäänyt "taivaan perijä". En tiedä kuka sinne on oikeutetumpi pääsemään, sekö joka elättää itsensä rehellisellä työllä - vai sekö, joka käyttää laittomiakin keinoja elämänhaluaan tyydyttääkseen.

Sanokoon se joka tietää.


Niistä ihanteellisista kokouksistahan minun piti vähäsen pakista. Ajan reformihenki näyttää tarttuvan kylän "tosikansallisiin" emäntiinkin. Tässä huvin vuoksi mainitsen lasten vanhempien kokouksesta ja sen menosta kansakoululla. Muiden muassa oli eräällä "tosisuomalaisella" emännällä alustus kylän keskellä sijaitsevasta "pahennuksen pesästä" - työväenyhdistyksen talosta, eikö se olisi siirrettävä 5 km päähän ihmisistä. ("Pahalle perälle" päin kai ?) Alustus oli siksi mieltä ylentävä, että se saattoi miltei kaikki Eevantyttäret tunnepurkauksiin. Herran tähden, melkein minullekin vesi silmään tulee !

Muuta asiallista väitettä sanottua taloa vastaan ei liene kuin, että jos se "punanen rutto" sattuisi tarttumaan heidän lapsiinsa. Ajatelkaas nyt, hyvät ystävät ja kylänmiehet jos näiden "tosikansalaisten" lapsista tulisi sosialisteja ja oppisivat sivistyneempiä tapoja kuin heidän juopottelevat vanhempansa kykenevät opettamaan. Mutta meidän joukossamme oli joukossa vapaa-ajattelijoitakin muuan. Hän uskalsi väittää vastaan. Tämän ansioksi lienee luettava kokouksen lievennetty päätös joka kuului; annetaan talon sentään olla paikoillaan ja lasketaan palkollisia ja lapsiakin sinne mutta ei yksin, vanhemmat mukaan. (Joko he ovat lakanneet luottamasta suojelusenkeleihin ?) Koska sivistyksen lasketaan alkavan katekismuksesta niin minä toivoisin näiden mammojen ostavan työväen katkismuksen. Luultavasti sen luettuaan viisastuvat sen vähän etteivät tuollaisia pösöjuttuja suustaan laske eivätkä rupea rääpimään heitä ylempänä olevan aatetta.

Täällä on puuhassa perustaa ryssältä haiskahtava "tosikansallinen" puolueeton nuorisoseura.
Onpa siihen jo kalasteltu työläisiäkin jäseneksi puolueettomuuden nimessä tietysti. Saa nähdä mitä siitä lapsesta tulee. Mutta kuulkaapas pojat, mennään ensisunnuntaina työväenyhdistyksen kokoukseen. Siellä kuuluu olevan puhe ja alustus nuorisoliikkeestä sekä perustetaan puolueseura ja kiilataan tätä yhteiskuntaa hajalle perustuksesta alkaen.

Huonot ajat ovat varmaankin pakottaneet miltei kaikki kylän talolliset tukkiyhtiöiden töihin. Ovatpa muutamat jo 2-3 hevosella "tienaamassa". Mikä ottaisi "olutrahoja" mikä mitäkin. Kehuvat muuten hyvin tienaavansa, kun vaan kehtaisi olla. Kyllä kai siinä kehtaamista pitääkin olla lähteä suurten talojen poikain ja renkien polttamaan torpparien ja itsellisten muutenkin huonoja työmahdollisuuksia. Äärimmäinen hätä ei heitä kumminkaan siihen pakota päättäen niistä kymmenistä tuhansista kilisevässä kullassa mitä on talletettu eri pankkeihin. Lisäksi ovat he suurtilallisia. Huonot ajat. Asioista puhuessani tuli mieleeni eräs toisenlainen ansio. Eräälle talolliselle tarjottiin lukukinkerien ottaminen määrätystä maksusta. Varmaa lupausta ei hän kumminkaan antanut. Näin ollen oli niitä pakko koettaa sijoittaa muualle. Nyt lupautui eräs vähempiosainen ottamaan ne samasta maksusta. Mutta nytpä tuli talolliselle hätä kouraan. Täytyi työntyä toisten kauppojen väliin siten riistäen köyhemmältä tuon tarjotun ansiotilaisuuden.

"Jolla paljon on, sille pitää enempi annettaman" jne. Vielä pitäisi minun isällisesti nuhdella erästä vaimoa joka muutama päivä sitten teki pienen varkauden. Ei niillä niin pienillä elä eikä rikastu, päin vastoin. Ihmiset näet kun tietävät, tulevat varovammaksi joten et saa koskaan suurempaa varkautta tehdyksi.

On huomattu sinussa vilppiä jo ennenkin mutta aina niin pientä ettei ole viitsitty melua nostaa. Ota tästä nyt ojentuaksesi ja paranna tapasi. Pitihän minun vielä rökittää Ruoveden postinhoitajatartakin mutta jätän sen toiseen kertaan.


Työväenyhdistyksen iltama oli tämän kuun 21 p. Väkeä oli vähänpuoleisesti joten rahallinen tulos ei ollut kaikista parhaita. Syynä väen vähyyteen on miesten olo poissa paikkakunnalta. Pirullisia huhuja levittävät jotkut "tosikansalliset" työväenyhdistyksestä ja sen toiminnasta. Esimerkiksi sellainen huhu, että ne rahat juodaan kaikki mitä yhdistys iltamilla tienaa. Tämä on mitä hävyttömin valhe ja laskettu siinä tarkoituksessa, että vahingoittaa yhdistyksen toimintaa. Kyllä täytyy ihmisen olla siveellisesti rappiolla jotta voi sellaisen suustaan päästää sillä itsekkin tietää, että yhdistyksen varat ei kerkiä olutkorin ostoon. Jokaisen joka epäilee varojen väärinkäyttöä, sopii poiketa rahastonhoitajan luokse ja vilkaista tilikirjoja. Kyllä niissä on joka penni merkitty tuloista ja menoista. Muuten sivumennen voi huomauttaa, että sanotun huhun levittäjät ovat sosialidemokratian jyrkkiä vastustajia eivätkä ole vielä yhtään kertaa käyneet yhdistyksen talolla.

Ovat kastetut ja käyvät "Herran Pyhällä Ehtoollisella", kasvattavat lapsensa "kurituksessa ja Herran nuhteessa" ja sittenkin ovat kahdeksannen käskyn väärinkäyttäjiä.

Sosialidemokratian vastustamiseksi tarvitaan parempia keinoja. Tuollaiset valheet eivät voi tukahduttaa työväestön yhteenliittymistarkoitusta. Täytyy moiselle tekohurskaudelle huudahtaa "Isä anna heille anteeksi sillä he eivät tiedä mitä he tekevät".

Mitenkähän on niiden kunnallisten maksujen laita ? Eivätkö ne ole maksettava aina edellisen vuoden verot vuonna vuotuissaan. Näin on ainakin minulta viety. Mutta nyt on jo tehty poikkeus. Ne maksut jotka olisi pitänyt maksaa jo viime vuonna on käyty nyt vasta tänä vuonna kirjoittamassa niistä talouskapistuksia. Sanottujen maksujen rästiinjättäjiä kuuluuherraspuolueisiin. Olen ajatellut, että pidetäänkö porvareille maksuaikaa vai pidetäänkö tässäkin asiassa puoluepeliä. Niin, minä vain kysyn.

Se nuorimies joka viime iltamissa keljuili itselleen pääsylipun luvattomalla tavalla, maksakoon tuon 50 penniä rehellisesti tai muutoin pistän nimesi Kansan Lehden kulmaan ja silloin ei ole hyvä olla.

Raittiusseura tarvitsis myös aika sapiskan mutta jääköön tällä kertaa.


 

 


Taaskin kuuluu uusia Visuvedeltä mutta kertoa ei niistä uskalla ainakaan sanomalehden palstoilla. Asia koskee suomettarelaisia ja heistä ei saa mitään pahaa puhua sillä he ovat ise "hyvyys". Siis jätänkin tämän asian tähän ja selvitän ne pahat kohdat porvarillisesta oikeudesta.

Täytynee turvata rikoslakiin ja "oikeuden" harkintaan koettaen saako sieltä minkäänlaista oikeutta tämän laatuisissa asioissa. "Jos käännettäs vatia" sanoi ruoveteläinen ja katsottas minkä tähden se kristillismielinen, (en uskalla sanoa suomettarelainen) työmies sitä heikompaa astiaansa pyssyn kanssa takaa ajelee. Vaikuttaako siihen yksistään ns. "luulotauti" vai onko tullut muuta "kania" aviopuolisoiden kesken ?

Mutta loistavasti sen siinä ainakin näki, että kyllä "mies on vaimon pää". Eikä sitä muusta olekaan väliä kun sana vaan tulee oikein tulkittua niin palkinto seuraa jälestäpäin kun hyllyltä vaan.

Hyvin luonnistivat työväenyhdistyksen iltamat tämän kuun 21 p , väkeä oli koko lailla paljon vaikka aivan lähettyvillä oli kolmet muut iltamat. Ensi kerran olisi yhdistyksen taloa häväisty tappelulla mutta se epäonnistui kokonaan sen johdosta kun minä en lähtenyt yksistäni nelimiehistä sakkia vastaan.
Ikävintä asiassa vielä se kun sakissa oli yksi sosialistiksi itseään kutsuva. Sellaiset työt eivät kuulu sosialisteille. Kahdellaista järkeä on Visuvedellä niinkuin muuallakin. Jos esimerkiksi sosialisti sanoo yhdenkin pahan sanan porvareista, varsinkin "tosikansallisista" niin henki on vaarassa. - Mutta se ei ole ollenkaan pahasta vaikka sosialistia haukutaan kuinka hyvänsä. Se kuuluukin "tosikansallisille" yksinoikeutena nimitteleminen ja "rehellisyys". Sanotaan; että se on niin ja näin kun suomettarelaisten hurskaus ja siinä on perää, että heidän joukostaan löytyy useampia 5:nen ja 8:nen käskyn rikkojia ainakin täällä.

Saapa nyt nähdä tuleeko tästä kirjoituksesta perästä puheita. Piirrän ainakin koko nimeni, ettei tarvitse syyttömiä syyttää.

E. Mäkinen


Visuveden Työväenyhdistys teki rekiretken tapasen huhtikuun 4 p:nä Sahin taloon Pourunperälle. Pidettiin kokousta, eräs tovereista laati alustuksen terottaen mieliin yhteenliittymisen merkitystä. Yleensä oli sellainen mielipide, että herätetään eloon Pourunperän Työväenyhdistys.
Alustavaan toimikuntaan valittiin heenkilöt ja kokoonkutsuja. Nyt kun olette saaneet tällaisen toimen, varmaankin te joka ainoa teette voitavanne saadaksenne yhdistyksen henkiin herätettyä. Oidätte kokouksen ensin vaikka keskenänne ja sitten kutsutte yleisen työväen-kokouksen koolle. Teidän ei tarvitse ihan tyhjästä alkaa sillä onhan edesmenneellä yhdistyksellä ainakin hiukan varoja. Uhrautumista siinä tarvitaan ennenkuin alkuun pääsee, mutta ei mikään asia auttamatta eteenpäin mene. Kaikin liittykäämme sosialidemokratian ympärille.

"Nyt aika on,
käy taistohon.
Ken raukka ois,
se jääköön pois."

Vaalien lähestymistä ennustaa varmaankin se, että Tampereen Sanomia myydään Visuvedellä 25 pennillä huhtikuun ajaksi.
Saapa nähdä tuleeko tuosta toivottua tulosta, 1. ja 3 päivä toukokuuta sen näyttää.

Kesä taitaa taas tulla. Arvelen siitä kun kaupunkien herraskaiset ovat jo tilailleet itsellensä kesäasunnoita näin maan sydämmestä. Milloinkahan työläisellä on aikaa itseään kesäkausina huvitella. Niin milloin ?

Missä lienee vika kun tänne ei saa kaikkia tilaamiaan sanomalehtiä; lieneekö postilaitoksessa vai missä. Mutta ei ainakaan "Sorretun Voima" tule säännöllisesti. Harmittaa se tilaajaa aika tavalla kun ei saa tilaamaansa lehteä. Yksikin "Voima" vaan viikossa ja väliin ei yhtäkään. Mitä tästä pitää ajatella.


Vappu; tuo koko maailman köyhälistön yhteinen juhlapäivä joutuu pitkin askelin. Useana vuonna on tälläkin paikalla vietetty Vappua - työstä vapaana.
Tänä vuonna on siihen vielä suurempi syy sen vuoksi kun on ne edustajain vaalitkin samana päivänä. Kaikkien sosialidemokraattien pitäisi juuri tänä vapunpäivänä vetää se "pötkä". Silloin olisi sillä suurempi kantavuus. Kaikkia Visuveden äänestysalueen sosialidemokraatteja kehoitetaan saapumaan vapunpäivänä vaaliuurnalle ja sitten palatessa sopii poiketa Visuveden Työväenyhdistyksen talolle rusetti-iltamaan. Tule yksi tie, kaksi asiaa. Siellä iltamassa sitä tulee aina yhtä ja toista keskustelua ja siellä siitä tulee aina paremmin tunnetuksikin toisille tovereille. Älköön siis kukaan päästäkö hukkaan tätä vapunpäivähuvia. Rahallistakaan tappiota ei siitä juuri tule kun sisäänpääsö on vapaa. Rusetti maksaa 25 penniä ja saa sen ostaa jos itse haluaa.

Tässä esitän Visuveteläisille muutamia numeroita edellisistä vaaleista. Sosialisteja oli 206, Nuosuomalaisia 45, Suomettarelaisia 54 ja "Kristillisiä" 21 äänestäjää.

Kuten tästä näkyy on Visuvedellä noita "pöllöjä" kaikesta enempi mutta kyllä vielä olisi korjaamisen varaa. Useat työläiset rakentelevat siltoja Suomettarelaisten kanssa, vastustavat kieltolakia ja työntävät venäläisten pistimien puhdistamiseen kymmeniä miljoonia, mutta vähät ei siihen riitäkään.

Nuorsuomalaisten leirissä ei liene paljoa työläisiä mutta "Kristillisissä" niitä taasen lienee. Eivät välitä maallisesta toimeentulostaan; uskovat, että kun täällä oikein kovasti kärsii niin sitten seuraa kruunu perästäpäin. - Uskonsa kutakin auttakoon. Kyllä olisi vielä paljo "eloa" mutta työntekijöitä on vähän. Mutta varrotkaapas kun me nuoret kasvamme ja pääsemme siihen ikään, että mekin pääsemme vetämään punaisen viivan niin uskokaa, että yksikään punainen viiva ei työläisiltä hiiskahda sivuun eikä meidän käsityskantaamme kykene kukaan järkyttämään. Työläisnuorukaiset! Mennyt aika on mennyt toimettomuuteen mutta tulevaisuus onkin meidän.

Kieltolain tarpeellisuuta todistaa taas eräs seikka. Juopuneita miehiä on ollut häiritsemässä selväin toimintaa. Olishan se kieltolakikin mutta se Senaatti.
- - - - - -
Tänne Visuvedelle perustettiin vuosi takaperin niin sanottu naisten agittsionikomitea. Ja olikin sillä hyvät menestymisen mahdollisuudet sen puolesta kkun se oli kahden yhdistyksen yhteinen. Hyvillä toivein alettiin. Pidettiin jo yhdet iltamatkin menojen suorittamista varten. Vaan siihen se toiminta sitten nukkuikin. En tiedä mikä tuohon taantumukseen olisi tepsivä lääke kun ei nykyinen kireä rahapula eikä venäjän mustain voimain läheneminen saa sitä virkoamaan. Nyt jos koskaan olisi kehitys tarpeen, ei saisi kenenkään heittäytyä toimettomuuteen.
Saman kohtalon alainen oli Visuveden torppariosasto. Melkein kai senkin toiminta on  nukuksissa. Ei jouda heittäytyä toimettomuuteen sillä uusi maanvuokralaki on juuri se joka kuuluu torppariosaston toiminta-alaan. Siinä sitä piisaa selittämistä useampaan kokoukseen. Ja sitten tärkeätä on saada tämä laki kaikille maanvuokraajille tunnetuksi!

- Kun jokainen tuntee tämän monisokkeloisen lain niin ei maanvuokraaja tee ainakaan tietämättään mitään lain rikosta. Ja torppariosaston kokouksissa sitä juuri pitäisi selittää. Siis uneliaisuus pois ja työhön ja toimintaan ... jos laiskuuteen heitämme niin paljon silloin menetämme.

Innokkaita olivat Visuvedellä ottamaan osaa vaaliin. Varsinkin Vapunpäivänä niitä heltisi punasia viivoja ja olenpa melkein varma että suurin osa sosialisteille. Eikä ihmekään, olihan silloin vapauden päivä. Sitten olivat Vapunpäivän illalla vapaat iltamat Visuveden Työvväentalolla. Väkeä oli kenties enempi kuin koskaan ennen. Ilta kului hauskasti pientä välikohtausta lukuunottamatta.

Taaskin lähti tämän kuun 5 p:nä kolme tyttöä Amerikkaan. (Oliko "Kansan villitsijän" heila niissä? kysyi nimimerkki "Lippo".) Nyt on jo tämän vuoden aikana mennyt kaikkiaaan 14 henkeä. Kyllä se jo pitäs tuntua täälläkin, ei yksin Amerikassa.

Kovasti saivat Visuveteläiset postikortteja vaalin edellä. Niissä oli yksi osa raamatunlauseita. Luulivat sillä ihmisiä pettävänsä. Sitte niissä kehotettiin ihmisiä äänestämään ryssäläismatelijoita eduskuntaan. Jokainen kai arvaa mikä puolue niitä niin mustia keinoja käyttää avukseen. Ja jos ette tiedä niin minä sanon: se on Aamulehteläiset.

Yksi kirjoitus oli pois leikattu Amerikkalaisesta puoluelehdestä "Toverista" huhtikuun 14 päivän lehdestä. Jokoha oli niin "vaarallista" , että täytyi sakseta siellä perillä. Vai oliko se tapahtunut täällä?


Vaalit ovat olleet ja tulokset niistä näkyvät! Punasta ja aina vaan punasta näkyy kaikkialla. Täällä Visuvedelläkin lisääntyi sosialisteja viime vaaleissa 8. Nuorsuomalaisia lisääntyi 20, mutta sen sijaaan väheni Suomettarelaiset 17 ja "Kristilliset" 2. Näin ollen pysyivät porvarit porvareina joskin muuttivat puoluetta. En tiedä vaikuttiko Nuorsuomalaisten paikallisehdokas Suomettarelaisten tappioon?
Minä en mene sitä sanomaan sillä "molempi parempi". Ei vain auttanut Suomettarelaisia ne raamatunlauseilla varustetut postikortitkaan. Hävitä vaan täytyi. Eihän musta parane pesemisestäkään! Luulivat saavansa "nisua" leikata vaikka "ohdakkeita" kylvivät. Muistuu varmaankin mieleen eräs lause jossa sanotaan; "sellainen puu joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään tuleen." Niinkuin se onkin - sano.

Viime syksynä kerran "irvistelin", että miksi Visuvedellä pidetään kahta kansakoulun opettajaa. Sain siitä kirjoituksestani kuulla yhtä ja toista. Mutta nyt varmaankin loppuu apuopettajan virka koska Ruoveden valtuusto on sen päättänyt lopettaa. - Mielelläni nyt otan vastaan ne lahjoitukset jota silloin luvattiin, ruokatavarat varsinkin ovat tervetulleet.

Juolahti tuossa päähäni eräs vanha muisto puhuessani suomettarelaisista. Tapaus sattui Ätsärin Korsukylässä Heinäaholla kaksi vuotta takaperin. Ollessani tukkien uittotöissä siellä ja edellä sanotussa paikassa kortteria tuli eräänä iltana väittely puolueista kortteri-isännän kanssa - hetken asiaa jauhettua käski isäntä lähteä pois kortterista keskellä yötä. Emäntä kun ei osannut tuoda mitään asiallista kumotakseen väitteitäni, nosti hameitaan kokolailla ylös ja sanoi: "sosialistit ei saa yhtään mitään aikaan".

Tämäkin tapaus kuvaa sitä Suomettarelais-Kristillistä näkökantaa jota on siellä Korsukylässä oikain laajassa mitassa. Ja eikä yksin siellä. Valitettavsti niitä on muuallakin samallaisia, jos ei aivan niin "alastomuus" kirjankaan harrastajia.

Visuveden Työväenyhdistyksen talolla oli tämänkuun 12 päivän illalla sellainen talkoon tapanen. Raivattiin pihamaata puista ja kivistä puhtaaksi. Naisväki teki lakaisutyötä ja vähässä ajassa sitä tulikin puhdasta. Kasteltiin väliin kaulaa kahvilla ja loppujen lopuksi pistettiin jalalla koriasti.


 

Hirvennahkojen etsijöitä on liikkunut täälläkin. Olivat löytäneet pari laittomalla ajalla tapetun hirven nahkaa. Ampujista ei liene mitään tietoa sillä nahat on tuotu vallan muista pitäjistä.

Viime kirjeeni johdosta on "Lippo" tehnyt pienen kysymyksen. Jos asia olisi sillä lailla, että olisin "heilaa" vailla niin ehdotan, että otetaan "Lipon" kanssa yhteinen "heila".
Kyllä minä pidän leivästä huolen kun "Lippo" pitää kaikista muista sapiskoista mitä jokapäiväseen leipään kuuluu.

Nyt kun taas täytyy lähteä uittotöille (Voipihan sitä sieltäkin kirjoittaa sen paikkakunnan asioista missä työskentelee. - Lippo) jää kirjeenvaihtoni retuperälle. Mutta ehkäpä Nakertaja von Kasper täyttää avoimeksi jääneen virkapaikan. Ainahan niitä virkamiehiä on kun vaan virkoja auki tulee. Hyvästi sanon kaikille hetkeksi aikaa,

 


 

Halloo ! Onko se "Nakertaja Kasperilla" ? , se on "Hirrenniska" täällä toisessa päässä. Oletteko te pähkähulluja siellä vai mikä teitä riivaa ? Mestarikin horjumaton luokkataistelija miten se on antanut teidän sillä tavalla häärätä ? Onko hänkin hullu ........... vai onko ruvennu jäseneksi "Valkonauhaan" tai "Maitopisaraan" ?
Luuletteko todellakin rikastuttavanne köyhyyttä ja parantavanne yhteiskuntaa moisilla hyväntekeväisyys- tempuillanne ? Tietysti maksatte omasta pussistanne lisäkulut muuten en sitä ymmärrä. Vaivoista nyt en toki puhu mitään.

Mitäkö tämä saarna tarkoittaa ? Se tarkoittaa yksinkertaisesti teidän arpajaisianne Visuvedellä - niin paljon hyviä voittoja ja vähän arpoja, mitenkä se lyö sisään ? Tietysti teillä on useita päävoittoja myöskin ? No siinä nyt toki on hiukan järkeä. - Josko tulen ? - tietysti ja ostan kaikki arvat, en sittenkään häviä.

Terve ! (äkänen loppusoitto)

 


 

Vaivaishoidokkaitten huutokauppaa pidettiin täällä tämänkuun 27 p kahdessakin paikassa. Sijoitettiin yhteiskunnan vähempiosaiset vuodeksi eteenpäin hoidettavaksi. Kyllä on hyvin kiero yhteiskuntajärjestys kun elämänsä raataneen työläisen täytyy olla loppuelämänsä armopaloilla. Mutta meneppäs sanomaan sanakin työläisen vanhuuseläkkeestä niin saat hullun nimen.

Senaatti sitävastoin myöntelee eläkkeitä kaikille tyhjäntoimittajille, mustan taantumuksen urkkijoille ja vapaan sanan kuristajille. Koetappas sovittaa tätä järkevästi kalloosi niin tulet huomaamaan kuka sen hullun nimen oikein ansaitsee.

Kyllä täällä Visuvedelläkin tarvitsis olla paikanvälitystoimisto ettei joutuis palvelijain tarvitsijat pulaan kun palvelusväki itsensä irti sanoo. Se olis muutenkin niin mukavaa, ei tarvitsis vaivata itseänsä sentähden ja sais sitä toimiston kautta häjympikin paikka palvelusväkeä.