Heikki Lahonen

Aamulehti Torstaina 27 p:nä Elokuuta 1896

Ilmoitan
arvoisalle yleisölle, että ensi syyskuun 20 p:nä alotan nahkurinliikkeen Ruoveden Visuvedellä, ja otan valmistaakseni, sekä myyn ja ostan, kaikenlaatuisia nahkoja. Ajanmukaisissa verstaissa, kunnon työkaluilla ja taitavain työntekijäin (kisällien9 kanssa tehdyllä hyvällä työllä ja kohtuullisilla maksuilla uskallan toivoa arv. yleisön runsasta luottoa ja suosiota. Ruoveden Visuvedellä 25 p. elok. 1896

                                                                               Heikki Lahonen
                                                                                     nahkuri


 Aamulehti Perjantaina 27 p:nä Tammikuuta 1899

Uusi tehdasyritys. Suuremmoisen kinnastehtaan nahkatehtaansa yhteyteen on herra H. Lahonen Visuvedellä perustanut. Jo kauvan on paikkakunnalla ollut suuri puute kunnollisista kintaista, joten on täytynyt tyytyä venäläisiin. On siis ilolla tervehdittävä tätä uutta tehdasta, jokka meidän tietääksemme on ainoa suurempi Suomessa tällä alalla. Meille lähetetyistä näytteistä päättäen, on tavara hyvää ja siistin näköistä.


 Aamulehti Torstaina 16 p:nä Maaliskuuta 1899

Arvoisalle Yleisölle
Saan minä täten ilmoittaa, että olen avannut

Sekatavarakaupan
Ruovedellä, Pohjaslahden kylässä,
Keskisen talossa.

Rehellisellä toiminnalla, hyvillä tavaroilla ja
perin halvoilla hinnoilla aion voittaa kaikkien
suosion ja luottamuksen.

                      H. Lahonen.


 Aamulehti Tiistaina 18 p:nä Huhtikuuta 1899 mainosti näyttävällä ilmoituksella; H. Lahonen Ruovedellä. Kauppaliike: Pohjaslhdella. Nahkatehdas: Wisuvedellä.
Parhaat tavarat!
Halvimmat hinnat!
Rehellinen toiminta.


 

Aamulehti Tiistaina 20. p:nä helmikuuta 1900

Kokouksia,

Velkojat

Maakauppias ja nahkuri Heikki Lahosen Ruoveden pitäjän Visuveden kylästä, konkurssiin luovutetusta pesästä, saapukoot luokseni Ihaniemen palstatilalle mainitusta pitäjästä keskiviikkona tämän helmikuun 28 p:nä klo 10 e. pp. keskustelemaan ja päättämään josko velallisen perheelle ylennettäisiin tätä ennen luvattua elatusapua sekä tekemään mahdollisia muistutuksia toistensa saatavien suhteen ynnä muista pesää koskevista asioista ja muistutetaan, että poissaolijat saavat tyytyä läsnäolleiden päätöksiin. Ruovesi helmikuun 10 p:nä 1900

                              J. F. Seikkku,
                              toimitsijamies.

 


Poliisi ja oikeusasioita
          ______

Suurikauppa julistettu mitättömäksi. Kauppias Hj. Sundvall, Tampereelta, oli viime syyskuulla lähettänyt konttoristinsa Ruoveden pitäjän Pohjaslahden kylään ostamaan kauppias Heikki Lahoselta koko kauppaliikkeen kaikkine tavaroineen ja saatavineen. Konttoristi teki työtä käskettyä ja niin tehtiin kauppakirja, jossa Lahonen julisti myyneensä koko kauppaliikkeensä Hj. Sundvall´ille kahden tunnustamansa vekselin maksuksi, joiden määrää ei edes mainittu kauppakirjassa. Lahonen oli huonoissa varoissa, jonka vuoksi Turussa sijaitseva Maanmiesten Kauppa-Osake-Yhtiö, saatuaan tiedon kaupasta, vaati kaupp. Lahosen asettamista konkurssi-tilaan, joka myöskin tapahtui. Konkurssipesän velkojain päätöksen mukaisesti vaati pesän uskottumies nimismies J.F. Seikku täkäläisessä raastuvanoikeudessa kaupp. Sundvallin velvoittamista joko jättämään konkurssipesälle takaisin Lahoselta ostamansa tavarat ja saatavat tahi maksamaan niiden arvon. Asian oltua esillä kaksi kertaa velvoitti raastuvanoikeus t.k. 26 päivänä julistamallaan päätöksellä kauppias Hj. Sundvall´in joko jättämään kaiken kaupanalaisen omaisuuden takaisin Lahosen konkurssipesälle tahi maksamaan omaisuuden arvon 13.000 markkaa korkoineen sekä palkitsemaan kantajan oikeudenkäyntikustannukset 175 markalla. Kantajan asiamiehenä oli lakit. kand. K.A. Häyrynen ja vastaajan varatuomari V. Palander Kertoo Aamull.

(Kansan Lehti Torstaina 1 p:nä maaliskuuta 1900)

 

Kauttu ja Sopanen

HUOM!

Ilmaiseksi ei kannata kenenkään paljo antaa, mutta halvasta hinnasta on Visuvedellä KAUTTU ja SOPASEN sekatavarakaupassa saatavana kaikkia käypiä tavarooita, joista etukynnessä ansaitsee mainita ruisjauhot, joiden hinnan olemme melkoisesti äskettäin laskeneet.

(Kansan Lehti Maanantaina 22 p:nä helmikuuta 1909)

 

- Myrkkykauppa. Läänin kuvernööri on hylännyt toiminimi O. E. Kauttu & Antti Sopasen anomuksen saada myydä kaupaliikkeessään räjähdysaineita, mutta sitävastoin oikeuttanut samat henkilöt myymään vähemmän myrkyllisiä väriaineita.

(Kansan Lehti Tiistaina 23 p:nä maaliskuuta 1909)

 

Akkalan kauppaa

Akkalan kauppaa piti “eläkemies” Herman Aimo ja hänen jälkeensä

Kauppiaan leski Therese Sortell, kunnes kauppa siirtyi 1924 Visuveden Osuuskaupalle, - 1930 -luvun lopulla Esteri Olkkonen piti Akkalassa liha- ja sekatavaraliikettä,