Visuvedelle puuhattiin matkailuhotellia vuonna 1947

(Kirjoitus julkaistu Ruoveden Joulu 2005 -lehdessä)

Sain Antti Ylistalolta Ikaalisista mielenkiintoisia asiapapereita, joista käy selville, että Suomen Matkailijayhdistys oli kiinnostunut rakentamaan Ruoveden kunnan Visuveden kylään matkailuhotellin. Siihen sillä ei kuitenkaan ollut varoja, se kun sodan johdosta menetti useita arvokkaita kiinteistöjä, joihin saamistaan lainoista se oli vastuussa.

Visuvedellä kesäkuun 5. päivä 1947 päivätty allekirjoittamaton kirje kertoo, että paikallisissa asukkaissa oli sen takia herännyt ajatus perustaa yhdessä joidenkin täkäläisten liikkeitten kanssa osakeyhtiö tuon hankkeen toteuttamiseksi.

Hanketta pidettiin sekä matkailun kannalta että paikallisia oloja silmälläpitäen tarpeellisena.
"Kun meidän hankkeen suunnittelijain mahdollisuudet rahallisessa suhteessa eivät riitä tällaisen laitoksen rakentamiseen, tiedustelemme kohteliaimmin, voitteko Te rahallisesti kannattaa tämän yrityksen toteuttamista joko tulemalla sen pääosakkaaksi tai lainaamalla varojanne tarkoitukseen hankitun kiinteistön ja sille rakennettavien rakennusten kiinnittämistä vastaan?" kysyttiin kirjeessä.

 Kirjeen mukaan Visuvedellä oli hyviä edellytyksia tulla matkailun kannalta suosituksi. Paitsi sitä, että se on luonnonkaunista Visuselkineen ja Tarjannevesineen, ovat sen lähiympäristössä kuuluisat Helvetinkolu, Koverojärvi ja Toriseva.

 

Karhumäen Veljesten postikorttikuva N:o 4382 vuodelta 1948.

Helvetinjärvi kuva: Lauri J. Immonen Visuvesi.,

Kovero järvellä vuonna 1948.,

Postikorttikuva Toriseva järveltä.,

Myös kauttakulkuliikenteessä on Visuvesi sopiva etappipaikka. Niinpä jo ennen sotia kuljetti linja-auto ulkomaalaisia retkeilijöitä Visuvedelle, josta he olivat tilaisuudessa jatkamaan matkaansa tutustuakseen maahamme.

 "Kun yllämainittuun hankkeeseen ei sisälly meidän puoleltamme minkäänlaisia itsekkäitä pyyteitä, vaan meitä kannustaa matkailun ylevä tarkoitus - maamme tunnetuksi tekeminen - toivomme Teiltä myötätuntoista suhtautumista pyyntöömme, johon odotamme vastaustanne kesäkuun kuluessa", kirjeessä sanottiin.

Tätä ennen oli asiaa käsitelty kokouksessa jonka pöytäkirja on säilynyt ja kuuluu seuraavasti:

 

Pöytäkirja Visuveden matkailunharrastajien kokouksesta,

joka pidettiin Visuveden Ylistalossa
toukokuun 26 pnä 1947.                   
Saapuvilla olivat asessori Väinö Sjö- 
man, tehtailija Elis Lahtinen, maan- 
viljelijät Hugo Alastalo ja Lauri Ylis - 
talo, kauppias Matti Tuomisto ja      
opettaja Aarno Koivisto.                  

1. §
Kokouksen avasi asessori Väinö Sjöman esittäen keskusteltavaksi siitä, olisiko Visuvedelle mahdollista oma-aloitteisesti saada matkailun edistämiseksi matkailu-hotellia, koska ajatus Suomen Matkailuyhdistyksen hotellista on rauennut varojen puutteen takia.

2. §
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin asessori Väinö Sjöman ja pöytäkirjan tekijäksi Aarno Koivisto.

3. §
Kokouksen osanottajat yksimielisesti kannattivat tällaista oma-aloitteista hanketta ja päättivät hankkeen toteuttamiseksi perustaa osakeyhtiön. Osakkeen hinnaksi hyväksyttiin 5.000 markkaa ja yhtiön nimeksi OY VISUHOVI.

4. §
Osakeyhtiön sääntöjä laatimaan valittiin Väinö Sjöman, Hugo Alastalo ja Aarno Koivisto.

5. §
Hotellin paikkakysymystä käsiteltäessä suosyui mv. Lauri Ylistalo luovuttamaan n. 3 hehtaarin alueen Murtoniemestä hotellille.

6. §
Kokous päätti pyytää Suomen Matkailijayhdistystä hanketta avustamaan neuvoilla ja mahdollisesti osakkaaksi liittymällä. Neuvottelemaan yhdistyksen kanssa valittiin tämän kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri.

                                                         Luettu ja hyväksytty.
                                                                    Aarno Koivisto
                                                                      allekirjoitus

 

opettaja Aarno Koivisto 1891 - 1965.,

Kävin jossakin vaiheessa läpi Ruovesi -lehden vuoden 1947 vuosikerran ja yritin löytää mahdollista lisätietoa tästä Matkailuhotellihankkeesta, mutta eipä osunut silmiini mitään mainintaa.

Nyt kun tuolloin syntyneetkin ovat jo eläkeikäisiä, niin miettii itsekseen; mikä mahdollisuus tuollainen hanke on aikopinaan ollut ja mikseipä voisi olla tänäkin päivänä jossakin muodossa ja paikassa Visuveden kylän kehittämistä ajatellen.

                                                                        Erkki Järvinen