Vuosi on 1977 jolloin tämä kuva on otettu hautomosta missä repsikka syöttää tukkeja kuljettimelle jota pitkin ne siirtvät kuorimon kautta katkomoon ja sitten sorville.,